Twitter icon
Facebook icon

Kartes saņemšanas un lietošanas noteikumi

 1. SIA  „ASTARTE-NAFTA” Klienta karte (Karte), ko izstrādājusi SIA  „ASTARTE-NAFTA” un kas dod kartes lietotājam iespēju saņemt atlaides un citas priekšrocības, izdarot degvielas pirkumus un saņemot pakalpojumus SIA  „ASTARTE-NAFTA” degvielas uzpildes stacijās.
 2. Ar SIA  „ASTARTE-NAFTA” Karti automātiski kases čekā tiek iedrukāti pircēja - kartes turētāja rekvizīti, ja nav atzīmēts citādāk.
 3. Lai saņemtu SIA  „ASTARTE-NAFTA” Karti, pretendentam ir jāaizpilda pieteikuma veidlapa atbilstoši SIA  „ASTARTE-NAFTA” prasībām. Karte tiek izsniegta bez maksas.
 4. Kartes lietotājs saņem atlaides tikai tad, ja ir uzrādīta SIA  „ASTARTE-NAFTA” Karte pirms norēķināšanās par precēm vai pakalpojumiem.
 5. SIA  „ASTARTE-NAFTA” patur tiesības noteikt, kādās SIA  „ASTARTE-NAFTA” stacijās pieejamās preces un pakalpojumi ļauj kartes lietotājam saņemt atlaides. SIA  „ASTARTE-NAFTA” bez iepriekšēja brīdinājuma var piešķirt vai izmainīt katram klientam atšķirīgus atlaižu līmeņus, norēķinoties par atšķirīgām precēm un pakalpojumiem atšķirīgās tirdzniecības vietās un laikos. Atlaides nesummējas.
 6. SIA  „ASTARTE-NAFTA” patur tiesības jebkurā laikā bez iepriekšēja brīdinājuma pārtraukt SIA  „ASTARTE-NAFTA” Klienta karšu programmas darbību.
 7. SIA  „ASTARTE-NAFTA” Karte ir SIA  „ASTARTE-NAFTA” īpašums.
 8. Atlaides Kartes lietotāji saņems tikai par norēķiniem, kuri veikti ar apgrozībā likumīgi esošu naudu. SIA  „ASTARTE-NAFTA” patur tiesības atteikt kartes lietotājam atlaidi, ja pastāv pamatotas aizdomas, ka šīs atlaides tiek saņemtas negodīgā veidā.
 9. SIA  „ASTARTE-NAFTA” Karti iespējams izmantot norēķinoties gan ar skaidru naudu, gan ar bankas maksājumu karti.
 10. SIA  „ASTARTE-NAFTA” patur tiesības mainīt SIA  „ASTARTE-NAFTA” Kartes lietošanas noteikumus, kad tas nepieciešams, iepriekš nebrīdinot par to kartes lietotāju.
 11. Par bojātām, nozagtām vai pazaudētām SIA  „ASTARTE-NAFTA” Kartēm nekavējoties jāziņo SIA  „ASTARTE-NAFTA” tirdzniecības nodaļai pa tālruni 63020006, minot kartes numuru, kartes lietotāja vārdu un uzvārdu, juridiskai personai - firmas nosaukumu.
 12. Nozaudētas kartes tiek atjaunotas bez papildus maksas.