Degvielas ziņas

Noteikumi par akcīzes nodokļa nodrošinājumiem

Ministru kabinets 2019. gada 12. februārī pieņēmis jaunus noteikumus MK noteikumus Nr.72 par akcīzes nodokļa nodrošinājumiem. Līdz ar to atzīti  par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 2018. gada 4. janvāra noteikumi Nr. 16 "Noteikumi par akcīzes nodokļa nodrošinājumiem".

Degvielas realizācija Latvijā (tonnās) 2018. gadā pieaugusi par 1%

Degvielas realizācija Latvijā (tonnās) 2018. gadā pieaugusi par 1.19%

Degvielas lietotāju tvertņu deklarēšana jāuzsāk ar 2020. gada 1. janvāri

Grozījumi Nr. 760 no 4.12.2018 Ministru kabineta 2005. gada 30. augusta noteikumos Nr. 662 "Akcīzes preču aprites kārtība" paredz:

Degvielas tirgotājiem jānodrošina siltumnīcu, gāzu emisijas (SEG) samazinājums

Saeimā pieņemtie Piesārņojuma likuma noteikumi paredz:

Degvielas piegādātājs līdz 2020. gada 31. decembrim nodrošina transporta enerģijas, izņemot elektroenerģijas, aprites cikla siltumnīcefekta gāzu emisiju uz vienu enerģijas vienību samazinājumu vismaz par 6% attiecībā pret 2010. gadā tā paša degvielas piegādātāja galapatēriņam transportā Latvijā piegādātās transporta enerģijas aprites cikla siltumnīcefekta gāzu emisijām uz vienu enerģijas vienību.

Degvielas realizācija Latvijā (tonnās) 2017. gadā pieaugusi par 5.2%

Degvielas realizācija Latvijā (tonnās) 2017. gadā pieaugusi par 5.2%

Obligātas biodegvielas piejaukums Dīzeļdegvielai

Obligātas biodegvielas piejaukums Dīzeļdegvielai tiek noteikts no 2018. gada 16. aprīļa.

Noteikumi par akcīzes nodokļa nodrošinājumiem

Ministru kabinets 2018. gada 4. janvārī pieņēma noteikumus Nr.16 „Noteikumi par akcīzes nodokļa nodrošinājumiem”https://likumi.lv/doc.php?id=296393

Pages