Dīzeļdegvielas patēriņa pieaugums 2011-2012

Dīzeļdegviela patēriņš pieaug līdz patērētajiem par 6.19% (tonnās)

  2011 2012
Dīzeļdegviela t.sk.B5 211008 220902
Dīzeļdegviela LPR, t.sk.B5 50592 56927
Dīzeļdegviela B30    
Dīzeļdegviela B100 616 608
Kopā 262216 278437

Marķētās dīzeļdegvielas patēriņš pieaug par 5.58%.

  2011 2012
DD 47153 49783