Par atjaunojamo energoresursu izmantošanu transporta sektorā

Ministru kabinets Rīgā 2017. gada 21. jūlijā ar rīkojumu Nr. 379 atbalstīja Ekonomikas ministrijas konceptuālo ziņojumu "Par atjaunojamo energoresursu izmantošanu transporta sektorā".
MK lēmums paredz:

  • sākot ar 2018. gadu, laikposmā no 1. aprīļa līdz 31. oktobrim gan mērena klimata, gan arktiskos un bargos ziemas apstākļos izmantojamu dīzeļdegvielu drīkst tirgot, tikai pievienojot vismaz 4,5-5 % biodegvielas;
  • ka obligātā piejaukuma prasības var tikt izpildītas ar cita veida biodegvielām;
  • papildināt normatīvo regulējumu ar papildu prasībām piejaukto biodegvielu ilgtspējai;
  • atcelt samazinātās akcīzes nodokļa likmes degvielām B100 un E85 ar 2019. gada 1. janvāri un iesniegt EK paziņojumu par periodu, kurā minētais valsts atbalsta pasākums nav bijis saskaņots;
  • noteikt pienākumu degvielas tirgotājiem nodrošināt realizētajā degvielā 10% no atjaunojamiem energoresursiem (AER) ražotas enerģijas daļu no 2019. gada 1. janvāra samazinātā apjomā, bet no 2020. gada 1. janvāra pilnā apjomā.