Twitter icon
Facebook icon

Degvielas ziņas

Atvieglota Kases sistēmu lietošanas kārtība

Ministru kabinets 27.09.2016  ir veicis grozījumus MK noteikumos Nr.96 "Nodokļu un citu maksājumu reģistrēšanas elektronisko ierīču un iekārtu lietošanas kārtība"

Degvielas realizācija Latvijā (tonnās) 2015. gadā

Degvielas realizācija Latvijā (tonnās) 2015. gadā pieaugusi par 4.6%

Negodīgas mazumtirdzniecības prakses aizlieguma likums

Negodīgas mazumtirdzniecības prakses aizlieguma likums stājas spēkā ar 2016. gada 1. janvārī.
Likuma deklarētais mērķis ir ierobežot mazumtirgotāju iepirkuma varas izmantošanu pret piegādātājiem, lai līdzsvarotu piegādātāju un mazumtirgotāju intereses, paredzot sodus par likuma pārkāpumiem.
Tajā pašā laikā likums neparedz mazumtirgotāju aizstāvību pret piegādātāju negodīgām darbībām vai negodīgu tirdzniecības praksi.

Kases sistēmas atbilstoši prasībām

Kases sistēmas atbilstoši prasībām, kuras noteiktas Ministru kabineta 2014. gada 11. februāra noteikumos Nr. 95 " Noteikumi par nodokļu un citu maksājumu reģistrēšanas elektronisko ierīču un iekārtu tehniskajām prasībām”, jāsāk lietot ne vēlāk kā 2016. gada 31. decembrī. To nosaka Ministru kabinetā 2015. gada 15. decembrī pieņemtie  noteikumi Nr. 744 .

Palielinās akcīzes nodokļa likmes degvielai

Palielinās akcīzes nodokļa likmes degvielai.

LR Saeimā 2015. gada 30. novembrī pieņemti Grozījumi likumā "Par akcīzes nodokli"
Grozījumi paredz ar 2016. gada 1. janvārī palielināt Nodokļa likmes naftas produktiem:

Paplašinātas marķētās dīzeļdegvielas lietošanas iespējas

Paplašinātas marķētās dīzeļdegvielas lietošanas iespējas

KP atļauj SIA „Astarte-Nafta” iegādāties astoņas degvielas uzpildes stacijas

12. novembrī Konkurences padome (KP) pieņēma atļaujošu lēmumu SIA „Astarte-Nafta” pārņemt SIA „RNS-D” piederošos aktīvus, tādējādi īpašumā iegūstot astoņas degvielas uzpildes stacijas. KP secina, ka apvienošanās rezultātā būtiski nesamazināsies konkurence benzīna un dīzeļdegvielas mazumtirdzniecības tirgū.

2014. gada degvielas tirgus apskats

2014. gada degvielas tirgus apskats.
Naftas eksportētājvalstu (Organization of the Petroleum Exporting Countries, OPEC) 166. konferencē Vīnē..

Pages