Degvielas ziņas

Par atjaunojamo energoresursu izmantošanu transporta sektorā

Ministru kabinets Rīgā 2017. gada 21. jūlijā ar rīkojumu Nr. 379 atbalstīja Ekonomikas ministrijas konceptuālo ziņojumu "Par atjaunojamo energoresursu izmantošanu transporta sektorā".
MK lēmums paredz:

Degvielas realizācija Latvijā (tonnās) 2016. gadā pieaugusi par 3.2%

Degvielas realizācija Latvijā (tonnās) 2016. gadā pieaugusi par 3.19%

Akcīzes nodokļa likmju izmaiņas degvielai

Akcīzes nodokļa likmju izmaiņas degvielai

Līdz 2016. gada 1. novembrim jāveic DUS tvertņu pārreģistrācija

Ministru kabinets 2016. gada 27. septembrī veicis grozījumus: 2005. gada 30. augusta noteikumos Nr. 662 "Akcīzes preču aprites kārtība"

Atvieglota Kases sistēmu lietošanas kārtība

Ministru kabinets 27.09.2016  ir veicis grozījumus MK noteikumos Nr.96 "Nodokļu un citu maksājumu reģistrēšanas elektronisko ierīču un iekārtu lietošanas kārtība"

Degvielas realizācija Latvijā (tonnās) 2015. gadā

Degvielas realizācija Latvijā (tonnās) 2015. gadā pieaugusi par 4.6%

Negodīgas mazumtirdzniecības prakses aizlieguma likums

Negodīgas mazumtirdzniecības prakses aizlieguma likums stājas spēkā ar 2016. gada 1. janvārī.
Likuma deklarētais mērķis ir ierobežot mazumtirgotāju iepirkuma varas izmantošanu pret piegādātājiem, lai līdzsvarotu piegādātāju un mazumtirgotāju intereses, paredzot sodus par likuma pārkāpumiem.
Tajā pašā laikā likums neparedz mazumtirgotāju aizstāvību pret piegādātāju negodīgām darbībām vai negodīgu tirdzniecības praksi.

Kases sistēmas atbilstoši prasībām

Kases sistēmas atbilstoši prasībām, kuras noteiktas Ministru kabineta 2014. gada 11. februāra noteikumos Nr. 95 " Noteikumi par nodokļu un citu maksājumu reģistrēšanas elektronisko ierīču un iekārtu tehniskajām prasībām”, jāsāk lietot ne vēlāk kā 2016. gada 31. decembrī. To nosaka Ministru kabinetā 2015. gada 15. decembrī pieņemtie  noteikumi Nr. 744 .

Pages