Twitter icon
Facebook icon

Degvielas ziņas

KP atļauj SIA „Astarte-Nafta” iegādāties astoņas degvielas uzpildes stacijas

12. novembrī Konkurences padome (KP) pieņēma atļaujošu lēmumu SIA „Astarte-Nafta” pārņemt SIA „RNS-D” piederošos aktīvus, tādējādi īpašumā iegūstot astoņas degvielas uzpildes stacijas. KP secina, ka apvienošanās rezultātā būtiski nesamazināsies konkurence benzīna un dīzeļdegvielas mazumtirdzniecības tirgū.

2014. gada degvielas tirgus apskats

2014. gada degvielas tirgus apskats.
Naftas eksportētājvalstu (Organization of the Petroleum Exporting Countries, OPEC) 166. konferencē Vīnē..

Pāreja uz marķētu LPR dīzeļdegvielu

29. oktobrī plkst. 24:00 tiek pārtraukta nemarķētas dīzeļdegvielas tirdzniecība (LPR), kura tiek izmantota lauksaimniecības produkcijas ražošanā.
 
Ar 2015. gada 30. oktobri stājas spēkā grozījumi likumā „Par akcīzes nodokli”, kas nosaka, ka naftas produkti lauksaimniecības produkcijas ražotājiem tiek iezīmēti (marķēti) ar fiskālo marķieri un zilo krāsvielu.
 

Valsts nodeva par rezervju uzturēšanu noteikta 11,36 eiro / tonnā.

Ministru kabinets veicis 2011. gada 14. jūnija noteikumos Nr. 450 "Noteikumi par valsts naftas produktu rezervju apmēru, apmēru, kādā maksājama valsts nodeva par drošības rezervju uzturēšanu, kā arī tās aprēķināšanas, maksāšanas un administrēšanas kārtību šādus grozījumus:

Valsts nodevas likme par drošības rezervju uzturēšanu degvielai ir noteikta  11,36 eiro par katru iepriekšējā kalendāra mēnesī Latvijā realizēto un patērēto I, II un III kategorijas naftas produktu tonnu."
Tādejādi nodeva samazinās par 4.31 eiro / tonnā no 15,67 eiro/ tonnā.

Paplašināts LPR marķētās dīzeļdegvielas izmantotāju loks

Saeimā 2015. gada 18. jūnijā pieņemti Grozījumi likumā "Par akcīzes nodokli".

Dīzeļdegvielas LPR marķēšana atcelta līdz 30. oktobrim

Latvijas Republikas Saeima 2015. gada 7. Maijā izdarīja Grozījumus likumā "Par akcīzes nodokli", pārceļot likumā ietverto nosacījumu par lauksaimniecības produkcijas ražošanā izmantoto naftas produktu (dīzeļdegvielas) iezīmēšanu (marķēšanu) ar fiskālo marķieri un krāsvielu uz 2015.gada 30.oktobri.

Dīzeļdegviela LPR jāmarķē Zilā krāsā

Ministru kabinets ar noteikumiem Nr.194 2015. gada 14. aprīlī pieņēmis
 
"Kārtību, kādā piemēro samazināto akcīzes nodokļa likmi iezīmētai (marķētai) dīzeļdegvielai (gāzeļļai), ko izmanto lauksaimniecības produkcijas ražošanai, lauksaimniecības zemes apstrādei un meža vai purva zemes apstrādei, kurā kultivē dzērvenes vai mellenes, kā arī zemes apstrādei zem zivju dīķiem".

Atļauts 50 litru gāzes balonus lietot līdz 2017. gada beigām

Lai aizsargātu patērētājus no ievērojamām izmaksām jaunu sadzīves sašķidrinātās gāzes balonu iegādē, nomainot tā saucamos ‘’sarkanos’’ Ministru kabinets 24.03.2015 sēdē  atbalstīja izmaiņas jaunajā gāzes balonu aprites normatīvajā regulējumā un nolēma:
  1. Noteikt atšķirīgu termiņu dažādu gāzes balonu izņemšanai no tirgus. Sašķidrinātās naftas gāzes balonu, kurus galvenokārt izmanto mājsaimniecībās, izņemšanas no tirgus termiņš pārcelts līdz 2017. gada 31. decembrim.

Atcelta videonovērošana alkohola mazumtirdzniecībā

Ar 24.03.2015 stājas spēkā grozījumi Alkoholisko dzērienu aprites likumā, kuri atceļ prasību, ka alkoholisko dzērienu tirdzniecības zāles pašapkalpošanās zonā un pircēju individuālās apkalpošanas vietā jānodrošina nepārtraukta videonovērošana, videoieraksta veikšana reālā laika režīmā un tā saglabāšana vismaz septiņas dienas pēc ierakstīšanas.

Noteiktas dabisko zudumu normas Muitas noliktavās

Ministru Kabinets 2015. gada 24. februārī pieņēma MK noteikumus Nr.104 ‘’Kārtība, kādā atsevišķām muitas uzraudzībā esošajām nefasētajām šķidrajām precēm piemēro dabisko zudumu apmērus’’.

Noteikumi nosaka kārtību, kādā atsevišķām muitas uzraudzībā esošajām nefasētajām šķidrajām precēm (degvielai, spirtam u.c.) piemēro dabisko zudumu apmērus un tie ir attiecināmi uz komersantiem, kas pārvieto un uzglabā nefasētas preces muitas noliktavās, brīvajās zonās  un preču pagaidu uzglabāšanas vietās, kā arī piemērojot precēm muitas procedūru – tranzīts vai izvešana.

Pages