Twitter icon
Facebook icon

Degvielas ziņas

Izmaiņas MK noteikumos Nr.95 un Nr.133

2014.gada 9.aprīlī spēkā stājas jaunie MK noteikumi Nr.95 "Noteikumi par nodokļu un citu maksājumu reģistrēšanas elektronisko ierīču un iekārtu tehniskajām prasībām" un ar tiem tiek aizstāti MK noteikumi Nr.133 "Noteikumi par nodokļu un citu maksājumu reģistrēšanas elektronisko ierīču un iekārtu tehniskajām prasībām".
MK noteikumos Nr.133 noteiktajām prasībām atbilstošus kases sistēmas drīkst reģistrēt VID līdz 31.12.2014 un lietot līdz 30.06.2015.

Būtiskākās noteikumu izmaiņas ir šādas:

KP: frančīzes līgumi nesatur aiziegtas vienošanās nosacījumus

Konkurences padome (KP) noslēgusi degvielas tirgus uzraudzību, saistībā ar franšīzes līgumiem.
KP secina:

Izmaiņas Akcīzes preču aprites kārtības noteikumos

Ar Ministru kabineta noteikumiem Nr.167 tika veikti grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 30.augusta noteikumos Nr.662 "Akcīzes preču aprites kārtība". Izmaiņas paredz, ka no šā gada 1.jūnija apstiprinātam, noliktavas turētājam, kas veic darbības ar naftas produktiem, jānodrošina arī novērošanas kameru uzstādīšana un to nepārtraukta diennakts darbība, nodrošinot noliktavas teritorijā iebraucošo un no tā izbraucošo automobiļu numuru skaidru saskatāmību. Novērošanas kameru informācija jāsaglabā par iepriekšējiem trim mēnešiem.

Lielākie degvielas mazumtirgotāji 2013.gadā

Lielākie degvielas mazumtirgotāji 2013.gadā.

Degvielas cenas samazinājums 2013.gadā

2013.gadā degvielas cena pasulē samazinājās  par 4% salīdzinājumā ar 2012gadu. 95 markas benzīna vidējā cena 2012.gadā bija 1039.28 USD/T un samazinājās attiecīgi līdz 993.11 USD/T 2013.gadā. Dīzeļdegvielas vidējā cena samazinās no 984.90 USD/T 2012.gadā līdz 944.35USD/T 2013.gadā.

Izmaiņas MK noteikumos Nr.500

2013.gada 17.decembrī izdarīti grozījumi MK 2011.gada 28. jūnija noteikumos Nr.500 "Noteikumi par transportējamām spiedieniekārtām", kuri paredz pagarināt  "sarkano"  saimniecības gāzes balonu izsniegšanas termiņu par vienu gadu līdz 2014.gada 31.decembrim, bet attiecībā uz izmantošanu līdz 2015.gada 30.jūnijam. Grozījumi ir saistīti ar gāzes balonu tirgus harmonizāciju Baltijas valstu starpā, jo spēkā esošie tiesiskie regulējumi katrā no Baltijas valstīm par balonu izņemšanas termiņu ir atšķirīgi;

Akcīzes nodokļa palielinājums

2014. gada 1.janvārī stājas spēkā grozījumi likumā par akcīzes nodokli, kuri paredz palielināt akcīzes nodokli naftas gāzēm un pārējiem gāzveida ogļūdeņražiem no 90 Ls (128.06 EUR) par 1000 kilogramiem uz  161.00 EURO. Paredzamā ietekme uz automobīļu gāzes mazumtirdzniecības cenu  0.021 EURO/litrā.

Izmaiņas MK noteikumos Nr.286

Ministru kabineta 17.12.2013 sēdē tika pieņemti grozījumi MK 286. noteikumos "Kārtība, kādā komersanti nodrošina un sniedz drošības rezervju pakalpojumu valsts naftas produktu (degvielas) drošības rezervju izveidi noteiktā apjomā". Kā viena no izmaiņām ir vārda "degvielas" svītrošana no noteikumiem, jo rezervju aprēķina princips, saskaņā ar Eiropas Savienības Padomes Direktīvu ir visi iekšzemē patērētie naftas produkti, ne tikai degviela. Bet  valsts drošības rezerves joprojām tiks veidotas degvielā.

Pieņemti MK Noteikumi Nr. 1508

Ministru kabineta sēdē  17.12.2013 tika pieņemti MK Noteikumi Nr. 1508 "'Par pievienotās vērtības nodokļa nodrošinājumu darījumiem ar naftas produktiem". Šie noteikumi, saskaņā ar izmaiņām Likumā par nodokļiem un nodevām  - 26. 2 prim panta ceturto daļu, paredz kārtību, kādā apstiprināti degvielas noliktavas turētāji iesniedz PVN nodrošinājumu 1 miljona EUR apmērā. Likuma mērķis ir samazināt PVN izkrāpšanas risku, faktiski vēršoties pret dažiem PVN shēmās iesaistītiem komersantiem.

KP atļauj SIA "ASTARTE-NAFTA" un SIA „East-West Transit” vienošanos

Konkurences padome (KP) pieņēmusi lēmumu atļaut SIA "ASTARTE-NAFTA" un "East-West Transit” vienošanos, kas paredz, ka atlaides, ko saņem katra uzņēmuma lojalitātes kartes īpašnieki, ar šo pašu karti varēs saņemt, arī iepērkoties otra uzņēmuma degvielas uzpildes stacijās.

Pages