Degvielas ziņas

Jauna gāzes balonu aprites, uzraudzības un kontroles kārtība

2015. gada 31. martā stājas spēkā  2014. gada 9. decembrī pieņemtie Ministru kabineta noteikumi Nr.755 ‘’Gāzes balonu aprites, uzraudzības un kontroles kārtība.’’

Noteikumi paredz ,ka gāzes balonus atļauts piedāvāt tirdzniecības vietās, kuras atbilst šo noteikumu prasībām un kuras ir reģistrētas gāzes balonu tirdzniecības vietu reģistrā.
Esošās gāzes balonu tirdzniecības vietas, kuras jau piedalās gāzes balonu apritē, gāzes balonu tirgotājam jāreģistrē līdz 2015. gada 31. maijam.

50 litru gāze balonu tirdzniecība jāpārtrauc līdz 2015. gada 30. martam

Ministru kabinets 2014. gada 16.decembrī ar Ministru kabineta noteikumiem Nr.771 grozīja Ministru kabineta 2011. gada 28. jūnija noteikumus Nr.500 "Noteikumi par transportējamām spiedieniekārtām.

Pastiprinās vecuma kontrole iegādājoties tabakas izstrādājumus mazumtirdzniecībā

2014.gada 30.oktobrī. Saeimā pieņemti

Grozījumi likumā "Par tabakas izstrādājumu realizācijas, reklāmas un lietošanas ierobežošanu

Grozījumos noteikts ka: tabakas izstrādājumu mazumtirdzniecība jāorganizē, individuāli apkalpojot katru pircēju .Tabakas izstrādājumus un augu smēķēšanas produktus aizliegts pārdot personām, kuras ir jaunākas par 18 gadiem, un šīs personas nedrīkst tos iegādāties. Lai pārliecinātos par personas vecumu, mazumtirgotāja pienākums ir pieprasīt, lai persona uzrāda personu apliecinošu dokumentu.";

Valsts rezervju nodeva 15.67 EUR/tonnā

18.07.2014 stājās spēkā  MK noteikumi 15.07.2014. Nr.401 , kuri groza Ministru kabineta noteikumus Nr.450. "Noteikumi par valsts naftas produktu rezervju apmēru, apmēru, kādā maksājama valsts nodeva par drošības rezervju uzturēšanu, kā arī tās aprēķināšanas, maksāšanas un administrēšanas kārtību" Valsts nodevas likme ar 1.07.2014  kura tiek noteikta par drošības rezervju uzturēšanu ir 15,67 euro par katru iepriekšējā kalendāra mēnesī realizēto I, (benzīns, gāze) II  ( dīzeļdegviela) un III (mazuts) kategorijas naftas produktu tonnu.
 

Autoceļu nodeva Latvijā.

Ar  2014.gada 1.jūliju stājas spēkā Ministru kabineta noteikumi Nr.272 ‘’Autoceļu lietošanas nodevas maksāšanas, iekasēšanas un administrēšanas kārtība’’

No 2014 1. jūlija Latvijā ir jāmaksā autoceļu lietošanas nodeva jeb eirovinjete kravas transportlīdzekļiem un to sastāviem, kuru pilna masa ir lielāka par 3,5 t un kuri paredzēti vai tiek izmantoti kravu autopārvadājumiem, ja tie izmanto  valsts galvenos autoceļus.

Izmaiņas MK noteikumos Nr.95 un Nr.133

2014.gada 9.aprīlī spēkā stājas jaunie MK noteikumi Nr.95 "Noteikumi par nodokļu un citu maksājumu reģistrēšanas elektronisko ierīču un iekārtu tehniskajām prasībām" un ar tiem tiek aizstāti MK noteikumi Nr.133 "Noteikumi par nodokļu un citu maksājumu reģistrēšanas elektronisko ierīču un iekārtu tehniskajām prasībām".
MK noteikumos Nr.133 noteiktajām prasībām atbilstošus kases sistēmas drīkst reģistrēt VID līdz 31.12.2014 un lietot līdz 30.06.2015.

Būtiskākās noteikumu izmaiņas ir šādas:

KP: frančīzes līgumi nesatur aiziegtas vienošanās nosacījumus

Konkurences padome (KP) noslēgusi degvielas tirgus uzraudzību, saistībā ar franšīzes līgumiem.
KP secina:

Izmaiņas Akcīzes preču aprites kārtības noteikumos

Ar Ministru kabineta noteikumiem Nr.167 tika veikti grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 30.augusta noteikumos Nr.662 "Akcīzes preču aprites kārtība". Izmaiņas paredz, ka no šā gada 1.jūnija apstiprinātam, noliktavas turētājam, kas veic darbības ar naftas produktiem, jānodrošina arī novērošanas kameru uzstādīšana un to nepārtraukta diennakts darbība, nodrošinot noliktavas teritorijā iebraucošo un no tā izbraucošo automobiļu numuru skaidru saskatāmību. Novērošanas kameru informācija jāsaglabā par iepriekšējiem trim mēnešiem.

Lielākie degvielas mazumtirgotāji 2013.gadā

Lielākie degvielas mazumtirgotāji 2013.gadā.

Pages