Degvielas ziņas

Izmaiņas MK noteikumos Nr.286

Ministru kabineta 17.12.2013 sēdē tika pieņemti grozījumi MK 286. noteikumos "Kārtība, kādā komersanti nodrošina un sniedz drošības rezervju pakalpojumu valsts naftas produktu (degvielas) drošības rezervju izveidi noteiktā apjomā". Kā viena no izmaiņām ir vārda "degvielas" svītrošana no noteikumiem, jo rezervju aprēķina princips, saskaņā ar Eiropas Savienības Padomes Direktīvu ir visi iekšzemē patērētie naftas produkti, ne tikai degviela. Bet  valsts drošības rezerves joprojām tiks veidotas degvielā.

Akcīzes nodokļa palielinājums

2014. gada 1.janvārī stājas spēkā grozījumi likumā par akcīzes nodokli, kuri paredz palielināt akcīzes nodokli naftas gāzēm un pārējiem gāzveida ogļūdeņražiem no 90 Ls (128.06 EUR) par 1000 kilogramiem uz  161.00 EURO. Paredzamā ietekme uz automobīļu gāzes mazumtirdzniecības cenu  0.021 EURO/litrā.

Pieņemti MK Noteikumi Nr. 1508

Ministru kabineta sēdē  17.12.2013 tika pieņemti MK Noteikumi Nr. 1508 "'Par pievienotās vērtības nodokļa nodrošinājumu darījumiem ar naftas produktiem". Šie noteikumi, saskaņā ar izmaiņām Likumā par nodokļiem un nodevām  - 26. 2 prim panta ceturto daļu, paredz kārtību, kādā apstiprināti degvielas noliktavas turētāji iesniedz PVN nodrošinājumu 1 miljona EUR apmērā. Likuma mērķis ir samazināt PVN izkrāpšanas risku, faktiski vēršoties pret dažiem PVN shēmās iesaistītiem komersantiem.

KP atļauj SIA "ASTARTE-NAFTA" un SIA „East-West Transit” vienošanos

Konkurences padome (KP) pieņēmusi lēmumu atļaut SIA "ASTARTE-NAFTA" un "East-West Transit” vienošanos, kas paredz, ka atlaides, ko saņem katra uzņēmuma lojalitātes kartes īpašnieki, ar šo pašu karti varēs saņemt, arī iepērkoties otra uzņēmuma degvielas uzpildes stacijās.

Degvielas tirgus aktualitātes 2012.-2013.g

  1. No biodegvielas ražotājiem darbu turpina tikai Bioventa un Latraps, un bioetanola ražotājs Jaunpagasts plus.
  2. Konkurences padome, noslēdzot 2010.gada pavasarī ierosināto lietu par degvielas tirgus izpēti, secina, ka degvielas mazumtirgotāji darbojas atbilstoši tirgus apstākļiem un to starpā nav konstatējama aizliegta vienošanās.

Izmaiņas valsts nodevas likmēm I un II kategorijas naftas produktiem

Apstiprinot grozījumus Ministru kabineta 2011.gada 14.jūnijā noteikumos Nr. 450 "Noteikumi par valsts naftas produktu rezervju apmēru, kādā maksājama valsts nodeva par drošības rezervju uzturēšanu, kā arī tās aprēķināšanas, maksāšanas un administrēšanas kārtību", Ministru kabinets apstiprināja, ka no 2013.gada 1.jūlija  noteiktas šādas valsts nodevas likmes I un II kategorijas naftas produktiem:

KP noslēdz autogāzes tirgus uzraudzību

Konkurences padome (KP) ir noslēgusi 2011.gada augustā uzsākto autogāzes tirgus uzraudzību, kas tika veikta, lai gūtu visaptverošu priekšstatu par konkurences situāciju dažādu veidu auto degvielas tirgos Latvijā.
Uzraudzība tika veikta līdztekus degvielas tirgus uzraudzībai, kā arī uzraudzībai, kuras ietvaros tiek analizēta frančīzes līgumu izmantošanas prakse degvielas tirgū Latvijā.

KP nav konstatējusi aizliegtu vienošanos starp degvielas mazumtirgotājiem

Konkurences padome paziņo, ka nav konstatējusi aizliegtu vienošanos starp degvielas mazumtirgotājiem.
Konkurences padome, noslēdzot 2010.gada pavasarī ierosināto lietu par degvielas tirgus izpēti, secina , ka degvielas mazumtirgotāji darbojas atbilstoši tirgus apstākļiem un to starpā nav konstatējama aizliegta vienošanās.

Degvielas patēriņš 2012. gadā un 2013. gadā tonnās

    Degvielas patēriņš Latvijā   Realizēts DUS Piegādāts gala patērētājiem 
Naftas produkts 2012.g. 2013.g. 2012.g.

Mazumtirdzniecības degvielas apjoma pieaugums

Mazumtirdzniecībā (DUS) 2012.gadā realizētās (tonnās) degvielas apjoms pieaudzis par 1.18%

Pages