Twitter icon
Facebook icon

Degvielas ziņas

Degvielas tirgus aktualitātes 2012.-2013.g

  1. No biodegvielas ražotājiem darbu turpina tikai Bioventa un Latraps, un bioetanola ražotājs Jaunpagasts plus.
  2. Konkurences padome, noslēdzot 2010.gada pavasarī ierosināto lietu par degvielas tirgus izpēti, secina, ka degvielas mazumtirgotāji darbojas atbilstoši tirgus apstākļiem un to starpā nav konstatējama aizliegta vienošanās.

Izmaiņas valsts nodevas likmēm I un II kategorijas naftas produktiem

Apstiprinot grozījumus Ministru kabineta 2011.gada 14.jūnijā noteikumos Nr. 450 "Noteikumi par valsts naftas produktu rezervju apmēru, kādā maksājama valsts nodeva par drošības rezervju uzturēšanu, kā arī tās aprēķināšanas, maksāšanas un administrēšanas kārtību", Ministru kabinets apstiprināja, ka no 2013.gada 1.jūlija  noteiktas šādas valsts nodevas likmes I un II kategorijas naftas produktiem:

KP noslēdz autogāzes tirgus uzraudzību

Konkurences padome (KP) ir noslēgusi 2011.gada augustā uzsākto autogāzes tirgus uzraudzību, kas tika veikta, lai gūtu visaptverošu priekšstatu par konkurences situāciju dažādu veidu auto degvielas tirgos Latvijā.
Uzraudzība tika veikta līdztekus degvielas tirgus uzraudzībai, kā arī uzraudzībai, kuras ietvaros tiek analizēta frančīzes līgumu izmantošanas prakse degvielas tirgū Latvijā.

KP nav konstatējusi aizliegtu vienošanos starp degvielas mazumtirgotājiem

Konkurences padome paziņo, ka nav konstatējusi aizliegtu vienošanos starp degvielas mazumtirgotājiem.
Konkurences padome, noslēdzot 2010.gada pavasarī ierosināto lietu par degvielas tirgus izpēti, secina , ka degvielas mazumtirgotāji darbojas atbilstoši tirgus apstākļiem un to starpā nav konstatējama aizliegta vienošanās.

Degvielas patēriņš 2012. gadā un 2013. gadā tonnās

    Degvielas patēriņš Latvijā   Realizēts DUS Piegādāts gala patērētājiem 
Naftas produkts 2012.g. 2013.g. 2012.g.

Mazumtirdzniecības degvielas apjoma pieaugums

Mazumtirdzniecībā (DUS) 2012.gadā realizētās (tonnās) degvielas apjoms pieaudzis par 1.18%

Dīzeļdegvielas patēriņa pieaugums 2011-2012

Dīzeļdegviela patēriņš pieaug līdz patērētajiem par 6.19% (tonnās)

Degvielas patēriņš 2012.gadā pieaudzis

DEGVIELAS PATĒRIŅŠ 2012.GADĀ (tonnās) PIEAUDZIS PAR 2.49%.

Lielākie degvielas mazumtirgotāji 2012.gadā.

Lielākie degvielas mazumtirgotāji 2012.gadā.

2011. gada Latvijas degvielas tirgus jaunumi un izmaiņas

Latvijas degvielas tirgus 2011.gadā saglabājas 2010.gada līmenī. Kopējais realizācijas apjoms 1004201 tonnas (par 0.24% vairāk nekā 2010.gadā). No tā benzīns 255179 tonnas (par 11.5% mazāk nekā 2010.gadā), dīzeļdegviela – 721996 tonnas (par 4.35% vairāk nekā 2010.gadā), auto gāze 27026 tonnas (par 25.44% vairāk nekā 2010.gadā).
Patēriņa struktūrā lielāko daļu ieņem dīzeļdegviela 71.90%, benzīns 25.41% un auto gāze 2.69%.

Lielākais degvielas tirgotājs pēc neto apgrozījuma 2011.gadā bija naftas pārstrādes rūpnīcas Orlen Lietuva, Mažeiķus pārstāvošais SIA „Orlen Latvija”.

Pages