Twitter icon
Facebook icon

Degvielas ziņas

Pieņemti MK Noteikumi Nr. 1508

Ministru kabineta sēdē  17.12.2013 tika pieņemti MK Noteikumi Nr. 1508 "'Par pievienotās vērtības nodokļa nodrošinājumu darījumiem ar naftas produktiem". Šie noteikumi, saskaņā ar izmaiņām Likumā par nodokļiem un nodevām  - 26. 2 prim panta ceturto daļu, paredz kārtību, kādā apstiprināti degvielas noliktavas turētāji iesniedz PVN nodrošinājumu 1 miljona EUR apmērā. Likuma mērķis ir samazināt PVN izkrāpšanas risku, faktiski vēršoties pret dažiem PVN shēmās iesaistītiem komersantiem.

KP atļauj SIA "ASTARTE-NAFTA" un SIA „East-West Transit” vienošanos

Konkurences padome (KP) pieņēmusi lēmumu atļaut SIA "ASTARTE-NAFTA" un "East-West Transit” vienošanos, kas paredz, ka atlaides, ko saņem katra uzņēmuma lojalitātes kartes īpašnieki, ar šo pašu karti varēs saņemt, arī iepērkoties otra uzņēmuma degvielas uzpildes stacijās.

Degvielas tirgus aktualitātes 2012.-2013.g

  1. No biodegvielas ražotājiem darbu turpina tikai Bioventa un Latraps, un bioetanola ražotājs Jaunpagasts plus.
  2. Konkurences padome, noslēdzot 2010.gada pavasarī ierosināto lietu par degvielas tirgus izpēti, secina, ka degvielas mazumtirgotāji darbojas atbilstoši tirgus apstākļiem un to starpā nav konstatējama aizliegta vienošanās.

Izmaiņas valsts nodevas likmēm I un II kategorijas naftas produktiem

Apstiprinot grozījumus Ministru kabineta 2011.gada 14.jūnijā noteikumos Nr. 450 "Noteikumi par valsts naftas produktu rezervju apmēru, kādā maksājama valsts nodeva par drošības rezervju uzturēšanu, kā arī tās aprēķināšanas, maksāšanas un administrēšanas kārtību", Ministru kabinets apstiprināja, ka no 2013.gada 1.jūlija  noteiktas šādas valsts nodevas likmes I un II kategorijas naftas produktiem:

KP noslēdz autogāzes tirgus uzraudzību

Konkurences padome (KP) ir noslēgusi 2011.gada augustā uzsākto autogāzes tirgus uzraudzību, kas tika veikta, lai gūtu visaptverošu priekšstatu par konkurences situāciju dažādu veidu auto degvielas tirgos Latvijā.
Uzraudzība tika veikta līdztekus degvielas tirgus uzraudzībai, kā arī uzraudzībai, kuras ietvaros tiek analizēta frančīzes līgumu izmantošanas prakse degvielas tirgū Latvijā.

KP nav konstatējusi aizliegtu vienošanos starp degvielas mazumtirgotājiem

Konkurences padome paziņo, ka nav konstatējusi aizliegtu vienošanos starp degvielas mazumtirgotājiem.
Konkurences padome, noslēdzot 2010.gada pavasarī ierosināto lietu par degvielas tirgus izpēti, secina , ka degvielas mazumtirgotāji darbojas atbilstoši tirgus apstākļiem un to starpā nav konstatējama aizliegta vienošanās.

Degvielas patēriņš 2012. gadā un 2013. gadā tonnās

    Degvielas patēriņš Latvijā   Realizēts DUS Piegādāts gala patērētājiem 
Naftas produkts 2012.g. 2013.g. 2012.g.

Mazumtirdzniecības degvielas apjoma pieaugums

Mazumtirdzniecībā (DUS) 2012.gadā realizētās (tonnās) degvielas apjoms pieaudzis par 1.18%

Dīzeļdegvielas patēriņa pieaugums 2011-2012

Dīzeļdegviela patēriņš pieaug līdz patērētajiem par 6.19% (tonnās)

Degvielas patēriņš 2012.gadā pieaudzis

DEGVIELAS PATĒRIŅŠ 2012.GADĀ (tonnās) PIEAUDZIS PAR 2.49%.

Pages