Aprīlis 2013

 • Konkurences padome paziņo, ka nav konstatējusi aizliegtu vienošanos starp degvielas mazumtirgotājiem.
  Konkurences padome, noslēdzot 2010.gada pavasarī ierosināto lietu par degvielas tirgus izpēti, secina , ka degvielas mazumtirgotāji darbojas atbilstoši tirgus apstākļiem un to starpā nav konstatējama aizliegta vienošanās.
  Lietas ietvaros KP nekonstatēja citus faktorus, kas liecinātu par aizliegtu vienošanos. Ierosinātās lietas ietvaros netika skatīti jautājumi par frančīzēm un publiskajiem iepirkumiem. Tika izdarīti virkne secinājumu:

  1. Lai uzzinātu konkurenta cenas, degvielas tirgotājiem nav nepieciešama savstarpēja vienošanās, jo cenas ir publiski redzamas.
  2. Tirgojamais produkts (degviela) pēc būtības ir ļoti līdzīgs, arī tirgotāju darbības principi ir lidzīgi, tāpēc izmaksu struktūra tiem veidojas līdzīgi un ir viegli prognozēt konkurenta iespējas.
  3. Paralēla cenu noteikšana nav pretrunā ar ekonomisko loģiku, jo tirgotā degviela būtiski neatšķiras.
  4. Uzņēmumu atlaižu politika un mārketinga aktivitātes ir dažādas, kas norāda uz konkurenci starp zīmoliem.
  5. Degvielas cenas nav bijušas pārmērīgas, cenu tendences Latvijā atbilst pasaules procesiem.

 • Konkurences padome (KP) ir noslēgusi 2011.gada augustā uzsākto autogāzes tirgus uzraudzību, kas tika veikta, lai gūtu visaptverošu priekšstatu par konkurences situāciju dažādu veidu auto degvielas tirgos Latvijā.
  Uzraudzība tika veikta līdztekus degvielas tirgus uzraudzībai, kā arī uzraudzībai, kuras ietvaros tiek analizēta frančīzes līgumu izmantošanas prakse degvielas tirgū Latvijā.
  Autogāzes tirgus uzraudzības ietvaros KP apkopoja informāciju par konkurences situāciju tirgū, kā arī par tajā pastāvošajām barjerām tirgus attīstībai. Konkurences likuma pārkāpumi uzraudzības laikā netika konstatēti.
  2012.gada janvārī ar autogāzes iekārtu Latvijā ir aprīkoti 38417 (5.7% ) automobīļu, bet no kopējā degvielas patēriņa (tonnās) autogāzes īpatsvars ir 3.94%.

  Autogāzi Latvijā ieved 13 uzņēmumi.
  Vairumtidzniecībā autogāzi tirgo seši uzņēmumi.
  Mazumtirdzniecībā autogāzi tirgo 40 uznēmumi.