Jūlijs 2014

 • Ar  2014.gada 1.jūliju stājas spēkā Ministru kabineta noteikumi Nr.272 ‘’Autoceļu lietošanas nodevas maksāšanas, iekasēšanas un administrēšanas kārtība’’

  No 2014 1. jūlija Latvijā ir jāmaksā autoceļu lietošanas nodeva jeb eirovinjete kravas transportlīdzekļiem un to sastāviem, kuru pilna masa ir lielāka par 3,5 t un kuri paredzēti vai tiek izmantoti kravu autopārvadājumiem, ja tie izmanto  valsts galvenos autoceļus.
  Autoceļu lietošanas maksa jau tiek piemērota praktiski visās ES dalībvalstīs, kā arī Baltkrievijā un Krievijā un Latvija ir viena no pēdējām valstīm, kas to ievieš ar  2014.gada 1.jūliju.
  Tiek ieviesti vairāki nodevas samaksas veidi, kādos transportlīdzekļu īpašnieki (vadītāji) varētu veikt nodevas samaksu, lai varētu izmantot Autoceļu lietošanas nodevas likumā noteikto galveno valsts autoceļu posmus.
  Gan Latvijā, gan atrodoties ārvalstīs, pirms šķērsot Latvijas Republikas valsts robežu, nodevu varēs samaksāt portālā www.lvvignette.eu
  Latvijā nodevu varēs samaksāt ar skaidru naudu vai maksājumu karti izmantojot nodevas iekasēšanas pakalpojuma sniedzēju pakalpojumus ( t.sk lielākajās degvielas uzpildes stacijās).
  Eiropas Parlamenta un Padomes 2011.gada 27.septembra direktīva 2011/76/ES, ar ko groza Direktīvu 199/62/EK par dažu infrastruktūru lietošanas maksas noteikšanu smagajiem kravas transportlīdzekļiem prasībām, paredz iespēju samaksāt nodevu gan ar skaidru naudu, gan ar maksājumu karti, gan arī iespēju samaksāt nodevu atrodoties ārvalstī.
 • 18.07.2014 stājās spēkā  MK noteikumi 15.07.2014. Nr.401 , kuri groza Ministru kabineta noteikumus Nr.450. "Noteikumi par valsts naftas produktu rezervju apmēru, apmēru, kādā maksājama valsts nodeva par drošības rezervju uzturēšanu, kā arī tās aprēķināšanas, maksāšanas un administrēšanas kārtību" Valsts nodevas likme ar 1.07.2014  kura tiek noteikta par drošības rezervju uzturēšanu ir 15,67 euro par katru iepriekšējā kalendāra mēnesī realizēto I, (benzīns, gāze) II  ( dīzeļdegviela) un III (mazuts) kategorijas naftas produktu tonnu.
   
  Ekonomikas ministrijas rīkotā atklātā konkursa rezultātā izveidotas naftas produktu drošības rezerves 327 644 tonnu apjomā, laika posmam no š.g.1.jūlija līdz 2015.gada 30.jūnijam.Atklātā konkursa nolikuma galvenais nosacījums bija viens iepirkums visiem naftas produktiem par viszemāko cenu par vienas tonnas naftas produktu drošības rezervju pakalpojuma sniegšanu vienam mēnesim, ar mērķi samazināt kopējās valsts naftas produktu drošības rezervju uzglabāšanas pakalpojuma izmaksas. Līdz ar to, tagad visiem naftas produktiem valsts nodevas likme tiek noteikta vienādā apmērā, ļaujot samazināt to vidēji par 38%. Valsts nodevas likmes apmērs tiešā veidā ir atkarīgs no piedāvājumos saņemtajām cenām bez PVN un uzglabāšanas termiņa (12 mēneši). Līgumi par tiesībām sniegt un nodrošināt naftas produktu drošības rezervju uzglabāšanas pakalpojumu tika noslēgti ar trīs komersantiem – SIA „RDZ Energy”, pilnsabiedrību „Baltimar-Sanders Group” un SIA „Vitol S.A”.
  Nodeva jāmaksā 52 licencētiem komersantiem.