Februāris 2015

 • Atļauta naftas produktu iezīmēšana (marķēšana) izmantojot plūsmas metodi, ja tos izmanto par kurināmo siltuma ieguvei apkurē (kurināšanai).

  Ar Ministru kabineta noteikumiem  Nr.68 2015.gada 10.februārī izdarīti grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 31.jūlija noteikumos Nr.525 "Kārtība, kādā atsevišķiem naftas produktiem piemēro samazinātu akcīzes nodokļa likmi vai atbrīvojumu no akcīzes nodokļa.

  Grozījumi paredz iespēju ar sarkano krāsvielu marķēt  kurināmajam paredzēto dīzeļdegvielu ne tikai īpašā šim nolūkam paredzētā tvertnē ,bet arī izmantojot plūsmas metodi.

  Ja naftas produktu iezīmēšanai (marķēšanai) izmanto plūsmas metodi, akcīzes noliktavas turētājs iesniedz Valsts ieņēmumu dienestā tehnoloģiskā procesa aprakstu, kuru ir apstiprinājusi testēšanas laboratorija. Naftas produktu iezīmēšanai (marķēšanai) ar plūsmas metodi izsniegšanas procesā jānodrošina attiecīgo naftas produktu un krāsvielu vienmērīgu un nepārtrauktu sajaukšanos noteiktās proporcijās, un izmantojamam aprīkojumam jānodrošina tehnoloģiskā procesa pilnīgu automatizāciju.

  • DEGVIELAS PATĒRIŅŠ 2014.GADĀ (tonnās) PIEAUDZIS PAR 5.9%.
     2013 2014 %
  Benzīns 18393 20696  
  Benzīns E5 191859 184187  
  Benzīns E85 67 56  
   Kopā 210319 204939 -2.56
   Dīzeļdegviela  t.sk.B5 704987 761430  
   Dīzeļdegviela LPR t.sk.B5 83388 88878  
   Dīzeļdegviela B30      
   Dīzeļdegviela B100 354 173  
   Kopā 788729 850481 +7.83
  Autogāze 52436 58146  +10.89
   PAVISAM KOPĀ 1051484 1113566 +5.90
  •  

  Dīzeļdegvielas patēriņš patērētajiem pieaug nedaudz -par 1.98% (tonnās)

    2013 2014
  Dīzeļdegviela t.sk.B5 211868 212903
  Dīzeļdegviela LPR, t.sk.B5 52946 57392
  Dīzeļdegviela B30    
  Dīzeļdegviela B100 218 90
  Kopā 268377 270385

  Marķētās dīzeļdegvielas patēriņš pieaug par 13.12%.

    2013 2014
  DD 47162 53349

  Mazumtirdzniecībā (DUS) 2014.gadā realizētās (tonnās) degvielas apjoms pieaudzis par 6.87%

    2013 2014 %
  Benzīns 17146 19405  
  Benzīns E5 190270 182920  
  Benzīns E85 67 56  
  Kopā 207483 202381 -2.46
  Dīzeļdegviela t.sk.B5 440731 489363  
  Dīzeļdegviela LPR t.sk.B5 30442 31486  
  Dīzeļdegviela B30      
  Dīzeļdegviela B100 80 33  
  Kopā 471253 520882 +10.53
  Autogāze 50286 55870 +11.10
  Pavisam 729022 779133 +6.87