August 2016

 • Ministru kabinets ar noteikumiem Nr. 473 2016. gada 15. jūlijā ir izdarījis grozījumus 2011. gada 14. jūnija noteikumos Nr. 450 "Noteikumi par valsts naftas produktu rezervju apmēru, apmēru, kādā maksājama valsts nodeva par drošības rezervju uzturēšanu, kā arī tās aprēķināšanas, maksāšanas un administrēšanas kārtību".

  Valsts nodevas likme par drošības rezervju uzturēšanu ar 01.07.2016 ir samazināta no 11,36 eiro / tonnā  un noteikta 9,60 eiro par katru iepriekšējā kalendāra mēnesī Latvijas Republikas teritorijā brīvā apgrozījumā izlaisto un patērēto I, II un III kategorijas naftas produktu tonnu.

  Komersanti (apstiprināti noliktavas turētāji), valsts nodevu saskaņā ar šo noteikumiem minēto likmi sāk maksāt 2016. gada augustā par jūlijā Latvijas Republikas teritorijā brīvā apgrozījumā izlaisto un patērēto I, II un III kategorijas naftas produktu apjomu.

   

 • 29.03.2016 stājas spēkā Energoefektivitātes likums, kurš paredz Komersantam, kam elektroenerģijas patēriņš ir lielāks par 500 MWh/gadā (saskaņā ar sistēmas operatora Ekonomikas ministrijai sniegtajiem ikgadējiem komersantu enerģijas galapatēriņa datiem), un tie atbilst lielo uzņēmumu kritērijiem – nodarbināti vairāk nekā 249 darbinieki vai pārskata gada apgrozījums pārsniedz 50 miljonus eiro un gada bilance kopumā — 43 miljonus eiro līdz 2017. gada 31. martam veic energo auditu, un ievieš sertificētu energopārvaldības sistēmu un papildina vides pārvaldības sistēmu.

  Rīgas Tehniskās universitātes Vides aizsardzības un siltuma sistēmu institūta veiktajā pētījumā energopārvaldības sistēmas ieviešanas minimālās izmaksas uz vienu uzņēmumu ir 3 500 eiro mazajam un vidējam uzņēmumam, bet lielajiem uzņēmumiem vidēji 10 000 eiro.
  Energoefektivitātes nodevu aprēķina no 2017.gada 1.aprīļa.

  Ja, likumā paredzētie energoefektivitātes veicināšanas pasākumi nav veikti, tad komersantam tiek piemērota  Energoefektivitātes nodeva ar 2017 gada 1.aprīli.

  Energoefektivitātes nodevas likme tiek aprēķināta 6,30 eiro apmērā par katru patērēto megavatstundu, kas ir 7 % no Eurostat publicētās 2015. gada vidējās elektroenerģijas cenas rūpniecībā.