Februāris 2018

 • Obligātas biodegvielas piejaukums Dīzeļdegvielai tiek noteikts no 2018. gada 16. aprīļa.

  Ministru kabinets 2018. gada 23. janvārī veica grozījumus Ministru kabineta 2000. gada 26. septembra noteikumos Nr. 332 „Noteikumi par benzīna un dīzeļdegvielas atbilstības novērtēšanu” paredzot, ka turpmāk dīzeļdegvielai laikā no 16. aprīļa līdz 30. oktobrim obligāti jāpievieno biodīzeļdegviela, kas iegūta no rapšu sēklu eļļas (RME), 4,5-7 tilpumprocentu apjomā no kopējā maisījuma tilpuma vai parafinizēta dīzeļdegviela (piem. HVO), kas iegūta no biomasas, vismaz 4,5 tilpumprocentu apjomā no kopējā maisījuma tilpuma, neatkarīgi no dīzeļdegvielas klases. Degvielas mazumtirdzniecības vietās (DUS) uz tehnoloģiskajām iekārtām (degvielas uzpildes sūkņiem) no 1. novembra līdz 15. aprīlim patērētājam labi redzamā vietā jānorāda dīzeļdegvielas aukstā filtra nosprostošanās punkts (grādos pēc Celsija) un degvielas klase atbilstoši standartam LVS EN 590+A1:2017.

  Papildus biodīzeļdegvielai jāatbilst normatīvajiem aktiem par biodegvielu un bioloģisko šķidro kurināmo ilgtspējas kritērijiem, to ieviešanas mehānismam un uzraudzības un kontroles kārtībai.

 • Ministru kabinets 2018. gada 6. februārī izdarīja grozījumus MK 2011. gada 14. jūnija noteikumos Nr. 450 "Noteikumi par valsts naftas produktu rezervju apmēru, apmēru, kādā maksājama valsts nodeva par drošības rezervju uzturēšanu, kā arī tās aprēķināšanas, maksāšanas un administrēšanas kārtību" palielinot ar 2018. gada 1. martu Valsts nodevas likmi par drošības rezervju uzturēšanu no 9,60 eiro uz 12,35 eiro par Latvijas Republikas teritorijā brīvā apgrozījumā izlaisto, realizēto un patērēto I, II un III kategorijas naftas produktu tonnu.
   
  Likmes palielinājums acīm redzami saistīts ar publisko rezervju iepirkuma rezultātiem, kuri tika vairākkārt pārsūdzēti Iepirkumu uzraudzības birojam (IUB). Ievērojot IUB lēmumus no pretendentu loka tika izslēgti piedāvājumi ar zemāku cenu. Attiecīgi tika noslēgti drošības rezervju pakalpojuma sniegšanas līgumi, naftas produktu rezervju izveidei, ar piegādātiem, kuru piedāvājumi izrādījās ar degvielas patērētajiem neizdevīgākiem noteikumiem. Kopējā līguma cena par Valsts rezervju glabāšanu paredzēta 7 901 214,51 EUR.
 • Degvielas realizācija Latvijā (tonnās) 2017. gadā pieaugusi par 5.2%

  Degvielas veids 2016.gada 2017.gada Izmaiņas, %
  Benzīns 20153 18549 -7.96%
  Benzīns E5 178640 171446 -4.03%
  Biobenzīns E85 50 44 -12.00%
  Benzīns kopā 198843 190039 -4.43%
  Dīzeļdegviela (t.sk., B5) 853673 917688 7.50%
  Biodīzeļdegviela B100 147 122 -17.01%
  Dīzeļdegv.lauksaimn. 93122 103823 11.49%
  Dīzeļdegviela kopā 946942 1021633 7.89%
  Autogāze 56956 53584 -5.92%
  DEGVIELAS KOPĀ 1202741 1265256 5.20%

  Degvielas realizācija Latvijā mazumtirdzniecībā (tonnās) 2017. gadā palielinājusies par 6.1%

  Degvielas veids 2016.gada 2017.gada Izmaiņas, %
  Benzīns 19140 17364 -9.28%
  Benzīns E5 177866 177694 -0.10%
  Biobenzīns E85 48 44 -8.33%
  Benzīns kopā 197054 195102 -0.99%
  Dīzeļdegviela (t.sk., B5) 615616 674114 9.50%
  Biodīzeļdegviela B100 21 15 -28.57%
  Dīzeļdegv.lauksaimn. 27035 28424 5.14%
  Dīzeļdegviela kopā 642672 702553 9.32%
  Autogāze 54545 51117 -6.28%
  DEGVIELAS KOPĀ 894271 948772 6.09%