Rekvizīti

Nosaukums: SIA "Astarte-Nafta"
Reģistrācijas Nr. 40003276964
PVN reģistrācijas Nr. LV40003276964
Jur. adrese: Brīvības iela 60, Dobele, Dobeles nov., LV-3701, Latvija
 
Norēķini:
 
Banka: AS "SEB banka"
Konts: LV24UNLA0008003467851
Kods: UNLALV2X
 
Banka: AS "Swedbank"
Konts: LV28HABA0001408040468
Kods: HABALV22