December 2015

 • 12. novembrī Konkurences padome (KP) pieņēma atļaujošu lēmumu SIA „Astarte-Nafta” pārņemt SIA „RNS-D” piederošos aktīvus, tādējādi īpašumā iegūstot astoņas degvielas uzpildes stacijas. KP secina, ka apvienošanās rezultātā būtiski nesamazināsies konkurence benzīna un dīzeļdegvielas mazumtirdzniecības tirgū.

  Pēc darījuma noslēgšanas SIA „Astarte-Nafta” īpašumā iegūs kopumā astoņas degvielas uzpildes stacijas - DUS Preiļi, DUS Višķi, DUS Birži, DUS Kusa, DUS Pļaviņas, DUS Cesvaine, DUS Līvāni un DUS Jēkabpils.

  Izvērtējot ietekmi uz konkurenci, KP secina, ka apvienošanās ietvaros viens tirgus dalībnieks nomainīs citu, nemainot tirgus struktūru un tādējādi nesamazinot konkurenci.

 • Ministru kabinets 2015. gada 10. novembrī izdarīja grozījumus MK 2015. gada 14. aprīļa noteikumos Nr. 194 "Kārtība, kādā piemēro samazināto akcīzes nodokļa likmi iezīmētai (marķētai) dīzeļdegvielai (gāzeļļai), ko izmanto lauksaimniecības produkcijas ražošanai, lauksaimniecības zemes apstrādei un meža vai purva zemes apstrādei, kurā kultivē dzērvenes vai mellenes, kā arī zemes apstrādei zem zivju dīķiem".
  Dīzeļdegvielu ar samazināto likmi atļauts izmantot:
  1. Traktortehnikā un lauksaimniecības pašgājēj mašīnās lauksaimniecības produkcijas ražošanai, lauksaimniecības zemes apstrādei un tādas meža vai purva zemes apstrādei, kurā kultivē dzērvenes vai mellenes, kā arī zemes apstrādei zem zivju dīķiem;
  2. Lauksaimniecības produkcijas ražotāja saražoto vai izaudzēto lauksaimniecības produktu pašpārvadājumiem Latvijas Republikā, ja pašpārvadājumus veic pats lauksaimniecības produkcijas ražotājs vai viņa darbinieks, izmantojot lauksaimniecības produkcijas ražotāja īpašumā esošu kravas automobili (kurā sēdvietu skaits, neskaitot vadītāja sēdvietu, nepārsniedz divas sēdvietas);
  3. Lauksaimniecības produkcijas ražotājs, kas ir tiesīgs iegādāties marķētu dīzeļdegvielu, drīkst pārvietoties pa koplietošanas autoceļiem ar traktortehniku, lauksaimniecības pašgājēj mašīnām un likuma "Par akcīzes nodokli" 18. panta 5.1 daļā minētajiem kravas automobiļiem, kuros ir iepildīta marķēta dīzeļdegviela;
  Valsts ieņēmumu dienests atbilstoši kompetencei organizē mehānisko transportlīdzekļu pārbaudi, lai pārliecinātos, vai marķēto dīzeļdegvielu transportlīdzekļu dzinējos izmanto tikai tās personas, kas to ir saņēmušas saskaņā ar šajos noteikumos paredzēto kārtību, un vai marķētā dīzeļdegviela tiek lietota paredzētajiem mērķiem. Pārbaudes laikā Valsts ieņēmumu dienesta darbiniekiem ir tiesības paņemt degvielas paraugus no attiecīgo mehānisko transportlīdzekļu degvielas sistēmas (arī no degvielas tvertnes). Par marķēto dīzeļdegvielu ir uzskatāmi arī tāda  kurā ir konstatēta krāsvielas un marķiera  vielas klātbūtne.
 • LR Saeimā 2015. gada 30. novembrī pieņemti Grozījumi likumā "Par akcīzes nodokli"
  Grozījumi paredz ar 2016. gada 1. janvārī palielināt Nodokļa likmes naftas produktiem:
  1. svinu nesaturošam benzīnam, tā aizstājējproduktiem un komponentiem (par 1000 litriem) — no 411,21 eiro uz 436 eiro
  2. dīzeļdegvielai (gāzeļļai), petrolejai, degvieleļļai to aizstājējproduktiem un komponentiem (par 1000 litriem) — no 332,95 eiro uz 341 eiro
  3. naftas gāzēm (auto gāzei) un pārējiem gāzveida ogļūdeņražiem (par 1000 kilogramiem) — no161 eiro uz 206 eiro
  4. benzīnam kuram pievienots etilspirts, kas iegūts no lauksaimniecības izejvielām 70 līdz 85 tilpumprocentu apjomā no 123,36 eiro uz 131 eiro
  Saskaņā ar Likumu degvielas tirgotāji inventarizē degvielas krājumus uz 2016. gada 1. janvāri un akcīzes nodokļa starpību samaksā budžetā.
 • Kases sistēmas atbilstoši prasībām, kuras noteiktas Ministru kabineta 2014. gada 11. februāra noteikumos Nr. 95 " Noteikumi par nodokļu un citu maksājumu reģistrēšanas elektronisko ierīču un iekārtu tehniskajām prasībām”, jāsāk lietot ne vēlāk kā 2016. gada 31. decembrī. To nosaka Ministru kabinetā 2015. gada 15. decembrī pieņemtie  noteikumi Nr. 744 .
  Savukārt Ministru kabineta 2014. gada 11. februāra noteikumi Nr. 96 " Nodokļu un citu maksājumu reģistrēšanas elektronisko ierīču un iekārtu lietošanas kārtība” jāievēro no MK noteikumiem Nr. 95 atbilstošu kases sistēmu uzstādīšanas brīža.
 • Negodīgas mazumtirdzniecības prakses aizlieguma likums stājas spēkā ar 2016. gada 1. janvārī.
  Likuma deklarētais mērķis ir ierobežot mazumtirgotāju iepirkuma varas izmantošanu pret piegādātājiem, lai līdzsvarotu piegādātāju un mazumtirgotāju intereses, paredzot sodus par likuma pārkāpumiem.
  Tajā pašā laikā likums neparedz mazumtirgotāju aizstāvību pret piegādātāju negodīgām darbībām vai negodīgu tirdzniecības praksi.
  Likums daļēji pārņem Konkurences likumā noteiktā normas mazumtirdzniecības jomā.