Kartes saņemšanas un lietošanas noteikumi

 1. SIA „ASTARTE-NAFTA” Klienta karte (Karte), ko izstrādājusi SIA „ASTARTE-NAFTA” un kas dod kartes lietotājam iespēju saņemt atlaides un citas priekšrocības, izdarot degvielas pirkumus un saņemot pakalpojumus SIA „ASTARTE-NAFTA” degvielas uzpildes stacijās.
 2. Lai saņemtu SIA „ASTARTE-NAFTA” Karti, ir jāaizpilda pieteikums par Kartes saņemšanu atbilstoši SIA „ASTARTE-NAFTA” prasībām.
 3. Pieteikumu uz Karti var aizpildīt jebkurā SIA „ASTARTE-NAFTA” degvielas uzpildes stacijā vai mājaslapā www.astarte.lv.
 4. Aizpildot pieteikumu uz Karti, kartes lietotājs ir atbildīgs par savu sniegto datu pareizību.
 5. Karte tiek izsniegta bez maksas.
 6. Karti pēc tās izgatavošanas var saņemt SIA „ASTARTE-NAFTA” degvielas uzpildes stacijā, uzrādot personu apliecinošu dokumentu vai tā tiek nosūtīta uz pieteikumā norādīto adresi pa pastu.
 7. SIA “ASTARTE-NAFTA” nodrošina  kartes lietotāja rekvizītu izdruku kases čekā, ja kartes lietotājs par to izteicis piekrišanu pieteikumā.
 8. Ja Kartes lietotājs nelieto Karti ilgāk kā 25 (gadus), Karte tiek slēgta un visi kartes lietotāja personas dati tiek dzēsti. Atkārtotas kartes saņemšanai nepieciešams atkārtoti aizpildīt pieteikumu uz Karti.
 9. Kartes lietotājs saņem atlaides tikai tad, ja ir uzrādīta SIA „ASTARTE-NAFTA” Karte pirms norēķināšanās par precēm vai pakalpojumiem.
 10. SIA „ASTARTE-NAFTA” patur tiesības noteikt, kādās SIA  „ASTARTE-NAFTA” stacijās pieejamās preces un pakalpojumi ļauj kartes lietotājam saņemt atlaides. SIA „ASTARTE-NAFTA” bez iepriekšēja brīdinājuma var piešķirt vai izmainīt katram kartes lietotājam atšķirīgus atlaižu līmeņus, norēķinoties par atšķirīgām precēm un pakalpojumiem atšķirīgās tirdzniecības vietās un laikos. Atlaides nesummējas.
 11. SIA „ASTARTE-NAFTA” patur tiesības jebkurā laikā bez iepriekšēja brīdinājuma pārtraukt SIA „ASTARTE-NAFTA” Kartes lietošanas programmas darbību.
 12. SIA  „ASTARTE-NAFTA” Karte ir SIA  „ASTARTE-NAFTA” īpašums.
 13. Atlaides Kartes lietotāji saņems tikai par norēķiniem, kuri veikti ar apgrozībā likumīgi esošu naudu. SIA  „ASTARTE-NAFTA” patur tiesības atteikt kartes lietotājam atlaidi, ja pastāv pamatotas aizdomas, ka šīs atlaides tiek saņemtas negodīgā veidā.
 14. SIA „ASTARTE-NAFTA” Karti iespējams izmantot norēķinoties gan ar skaidru naudu, gan ar bankas maksājumu karti.
 15. SIA „ASTARTE-NAFTA” patur tiesības mainīt SIA „ASTARTE-NAFTA” Kartes lietošanas noteikumus, kad tas nepieciešams, iepriekš nebrīdinot par to kartes lietotāju.
 16. Par bojātām, nozagtām vai pazaudētām SIA „ASTARTE-NAFTA” Kartēm nekavējoties jāziņo SIA „ASTARTE-NAFTA” tirdzniecības nodaļai pa tālruni 63020006, minot kartes numuru, kartes lietotāja vārdu un uzvārdu, juridiskai personai - firmas nosaukumu.
 17. Nozaudētas kartes tiek atjaunotas bez papildus maksas.