Lojalitātes kartes pieteikums

Persona:
Karte:
atzīmēts ar "*" - informācija, kuru obligāti jānorāda
atzīmējiet "", kuru info Jūs vēlaties uzrādīt kases čeka izdrukā.
*Vārds:
*Uzvārds:
*Adrese, uz kuru sūtīt karti:
*Tālrunis: +371
*E-pasts:
Adrese:
Personas kods:
esmu iepazinies/-usies ar Kartes saņemšanas un lietošanas noteikumiem.*
*
Image CAPTCHA
Lūdzu, ierakstiet attēlā redzamo simbolu virkni
Lūdzu norādiet visu prasīto informāciju līguma sagatavošanai.
* Vārds:
*Uzvārds:
*Personas kods/PVN
reģistrācijas Nr.:
*Deklarētā adrese:
*Pasta adrese:
*Bankas konts:
*Bankas kods:
*Vēlamais kartes veids:
*Vēlamais mēneša limits:
*Karšu skaits:
*Tālrunis: +371
*E-pasts:
esmu iepazinies/-usies ar Kartes saņemšanas un lietošanas noteikumiem.*
Image CAPTCHA
Lūdzu, ierakstiet attēlā redzamo simbolu virkni
Lūdzu norādiet visu prasīto informāciju līguma sagatavošanai.
Uzņēmuma nosaukums:
Vienotais reģistrācijas
numurs:
PVN maksātājs:
Juridiskā adrese:
Adrese, uz kuru sūtīt
karti/-es:
Karšu skaits:
Kontaktpersona
Vārds:
Uzvārds:
Tālrunis: +371
E-pasts:
esmu iepazinies/-usies ar Kartes saņemšanas un lietošanas noteikumiem.*
Image CAPTCHA
Lūdzu, ierakstiet attēlā redzamo simbolu virkni
Lūdzu norādiet visu prasīto informāciju līguma sagatavošanai.
Uzņēmuma nosaukums:
Vienotais reģistrācijas
numurs:
PVN maksātājs:
Juridiskā adrese:
Adrese, uz kuru sūtīt
karti/-es:
Bankas konts:
Bankas kods:
Vēlamais kartes veids:
Vēlamais mēneša limits:
Karšu skaits:
Kontaktpersona
Vārds:
Uzvārds:
Tālrunis: +371
E-pasts:
esmu iepazinies/-usies ar Kartes saņemšanas un lietošanas noteikumiem.*
*
Image CAPTCHA
Lūdzu, ierakstiet attēlā redzamo simbolu virkni