Saeima 17.12.2014 ir pieņēmusi Grozījumus likumā “Par akcīzes nodokli” būtiski izmainot produkcijas ražošanai paredzētās dīzeļdegvielas akcīzes nodokļa atvieglojumu un kompensācijas kārtību.

Likuma 14 un 18. Panta grozījumi no 1.07.2015 paredz sekojoša izmaiņas:

  1. Noteikts, ka lauksaimniecības produkcijas ražošanai paredzētā bez akcīzes dīzeļdegviela apliksies ar akcīzes nodokļa likmi 50 eiro apmērā par 1000 litriem;
  2. atcelta prasība summu samaksai aprēķināt no darījuma novērtējuma naudā kopā ar nodokļiem, atskaitot par darījumu aprēķināto akcīzes nodokļa summu;
  3. dīzeļdegviela tiek iezīmēta (marķēta) saskaņā ar akcīze likuma  28.pantu;
  4. iezīmēto (marķēto) dīzeļdegvielu atļauts  izmantot tika traktortehnikā un lauksaimniecības pašgājēj mašīnās kuras tiek izmantotas lauksaimniecības produkcijas ražošanai, lauksaimniecības; zemes apstrādei, kā arī tādas meža vai purva zemes apstrādei, kurā kultivē dzērvenes vai mellenes, un zem zivju dīķiem esošās zemes apstrādei;
  5. Ministru kabinetam uzdots noteikt kārtību likuma izpildei.
30/12/2014
locationmeklēt tuvāko dus
menu