Ar 24.03.2015 stājas spēkā grozījumi Alkoholisko dzērienu aprites likumā, kuri atceļ prasību, ka alkoholisko dzērienu tirdzniecības zāles pašapkalpošanās zonā un pircēju individuālās apkalpošanas vietā jānodrošina nepārtraukta videonovērošana, videoieraksta veikšana reālā laika režīmā un tā saglabāšana vismaz septiņas dienas pēc ierakstīšanas.

10/03/2015
locationmeklēt tuvāko dus
menu