Degvielas patēriņš Latvijā   Realizēts DUS Piegādāts gala patērētājiem 
Naftas produkts 2012.g. 2013.g. 2012.g. 2013.g. 2012.g. 2013.g.
Benzīns  18573  18392  16516 17146 709 309
Benzīns E5  209422  191859  207426  190269  1536  1196
Benzīns E85  90  67  90  67  0  0
Benzīns kopā  228085  210318  (-7.79%)  224032  207482 (-7.39%)  2245  1505
Dīzeļdegviela (t.sk.B5)  674826  704987  398272  440668  2209606  211868
Dīzeldegviela B100  772  354  135  80  608  218
Dīzeļdegviela LPR  85762  83388  28839  30442  56923  52946
Dīzeļdegviela kopā 761360  788729  (3.59%)  427246  471190 (10.29%)  278437  265032 (-4.81%)
 Autogāze  40627  52439    (29.07%)  38412  50286 (30.91%)  1890  1843 (-2.49%)
 AUTODEGVIELA KOPĀ  1030072  1051489 (2.08%)  689690  728958 (5.69%) 282572 268380 (-5.02%)
07/03/2013
locationmeklēt tuvāko dus
menu