Latvijas Republikas Saeima 2015. gada 7. Maijā izdarīja Grozījumus likumā “Par akcīzes nodokli”, pārceļot likumā ietverto nosacījumu par lauksaimniecības produkcijas ražošanā izmantoto naftas produktu (dīzeļdegvielas) iezīmēšanu (marķēšanu) ar fiskālo marķieri un krāsvielu uz 2015.gada 30.oktobri.

Likuma 14. panta 2.2 daļā saglabājas prasība ar 1.07.2015 palielināt akcīzes nodokļa ‘’0’’ likmi uz likmi 50 eiro par 1000 litriem. Tādejādi ar 2015. gada 1. jūliju mainīsies dīzeļdegvielas attaisnojuma dokumentā (pavadzīmē) kases čekā, kas noformēts par dīzeļdegvielas iegādi, norādāmā informācija.

Degvielas vairumtirgotājiem un mazumtirgotājiem jāinventarizē degvielas krājumus pēc stāvokļa dienā, kad notiek nodokļa likmju maiņa. Jāaprēķina budžetā maksājamā nodokļa starpības summa un jāsamaksā valsts budžetā 45 dienu laikā.

20/05/2015
locationmeklēt tuvāko dus
menu