Ministru kabinets 2018. gada 6. februārī izdarīja grozījumus MK 2011. gada 14. jūnija noteikumos Nr. 450 “Noteikumi par valsts naftas produktu rezervju apmēru, apmēru, kādā maksājama valsts nodeva par drošības rezervju uzturēšanu, kā arī tās aprēķināšanas, maksāšanas un administrēšanas kārtību” palielinot ar 2018. gada 1. martu Valsts nodevas likmi par drošības rezervju uzturēšanu no 9,60 eiro uz 12,35 eiro par Latvijas Republikas teritorijā brīvā apgrozījumā izlaisto, realizēto un patērēto I, II un III kategorijas naftas produktu tonnu.

Likmes palielinājums acīm redzami saistīts ar publisko rezervju iepirkuma rezultātiem, kuri tika vairākkārt pārsūdzēti Iepirkumu uzraudzības birojam (IUB). Ievērojot IUB lēmumus no pretendentu loka tika izslēgti piedāvājumi ar zemāku cenu. Attiecīgi tika noslēgti drošības rezervju pakalpojuma sniegšanas līgumi, naftas produktu rezervju izveidei, ar piegādātiem, kuru piedāvājumi izrādījās ar degvielas patērētajiem neizdevīgākiem noteikumiem. Kopējā līguma cena par Valsts rezervju glabāšanu paredzēta 7 901 214,51 EUR.

20/02/2018
locationmeklēt tuvāko dus
menu