Ar Ministru kabineta noteikumiem Nr.804. 2014. gada 3. decembrī tika veikti Grozījumi Ministru kabineta 2014. gada 11. februāra noteikumos Nr.95 “Noteikumi par nodokļu un citu maksājumu reģistrēšanas elektronisko ierīču un iekārtu tehniskajām prasībām“.
Grozījumi izmaina MK Nr.95 74.punktu, nosakot, ka Ministru kabineta 2007. gada 20. februāra noteikumos Nr. 133 “Noteikumi par nodokļu un citu maksājumu reģistrēšanas elektronisko ierīču un iekārtu tehniskajām prasībām” noteiktajām prasībām atbilstošus kases aparātus ar elektronisko kontrollenti un kases sistēmas drīkst reģistrēt Valsts ieņēmumu dienestā un lietot līdz 2015. gada 30. jūnijam.Pašreizējām tehniskajām prasībām atbilstošo kases sistēmu reģistrēšanas beigu termiņš ir pagarināts, jo šobrīd norit darbs pie grozījumu sagatavošanas ar kuriem tiks precizētas tehniskās prasības kases aparātiem. Plānojas arī vienlaicīgi pagarināt pašreizējām tehniskajām prasībām atbilstošo kases sistēmu lietošanas termiņu.

22/12/2014
locationmeklēt tuvāko dus
menu