Ministru Kabinets 2015. gada 24. februārī pieņēma MK noteikumus Nr.104 ‘’Kārtība, kādā atsevišķām muitas uzraudzībā esošajām nefasētajām šķidrajām precēm piemēro dabisko zudumu apmērus’’.Noteikumi nosaka kārtību, kādā atsevišķām muitas uzraudzībā esošajām nefasētajām šķidrajām precēm (degvielai, spirtam u.c.) piemēro dabisko zudumu apmērus un tie ir attiecināmi uz komersantiem, kas pārvieto un uzglabā nefasētas preces muitas noliktavās, brīvajās zonās  un preču pagaidu uzglabāšanas vietās, kā arī piemērojot precēm muitas procedūru – tranzīts vai izvešana.

Latvijā pašlaik ir 35 atļaujas muitas noliktavu darbībai ar naftas produktiem, no kurām 23 ir atļaujas gan muitas noliktavas darbībai, gan preču pagaidu uzglabāšanai ar naftas produktiem, kā arī 13 atļaujas darbībai ar naftas produktiem brīvajās zonās.

Komersantiem, kas pārvieto un uzglabā nefasētas preces muitas noliktavās, brīvajās zonās  un preču pagaidu uzglabāšanas vietās, kā arī piemērojot precēm muitas procedūru – tranzīts vai izvešana, nevajadzēs piemērot tik detalizētu , kā Ministru kabineta noteikumos Nr.662 par akcīzes preču aprites kārtību noteikto, zudumu piemērošanas kārtību.

02/03/2015
locationmeklēt tuvāko dus
menu