Ministru kabinets 2019. gada 12. februārī pieņēmis jaunus noteikumus MK noteikumus Nr.72 par akcīzes nodokļa nodrošinājumiem. Līdz ar to atzīti  par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 2018. gada 4. janvāra noteikumi Nr. 16 “Noteikumi par akcīzes nodokļa nodrošinājumiem”.

Paredzēts, ka līdz šo noteikumu spēkā stāšanās dienai komersantiem izsniegtās vispārējā nodrošinājuma apliecības ir spēkā līdz tajās norādītā derīguma termiņa beigām, bet Padziļinātās sadarbības programmas dalībniekiem izsniegtās nodrošinājuma apliecības jāpārreģistrē līdz 2019. gada 1. aprīlim.

Avots: www.likumi.lv

05/03/2019
locationmeklēt tuvāko dus
menu