LR Saeimā 2015. gada 30. novembrī pieņemti Grozījumi likumā “Par akcīzes nodokli”
Grozījumi paredz ar 2016. gada 1. janvārī palielināt Nodokļa likmes naftas produktiem:
  1. svinu nesaturošam benzīnam, tā aizstājējproduktiem un komponentiem (par 1000 litriem) — no 411,21 eiro uz 436 eiro
  2. dīzeļdegvielai (gāzeļļai), petrolejai, degvieleļļai to aizstājējproduktiem un komponentiem (par 1000 litriem) — no 332,95 eiro uz 341 eiro
  3. naftas gāzēm (auto gāzei) un pārējiem gāzveida ogļūdeņražiem (par 1000 kilogramiem) — no161 eiro uz 206 eiro
  4. benzīnam kuram pievienots etilspirts, kas iegūts no lauksaimniecības izejvielām 70 līdz 85 tilpumprocentu apjomā no 123,36 eiro uz 131 eiro
Saskaņā ar Likumu degvielas tirgotāji inventarizē degvielas krājumus uz 2016. gada 1. janvāri un akcīzes nodokļa starpību samaksā budžetā.
21/12/2015
locationmeklēt tuvāko dus
menu