2014.gada 30.oktobrī. Saeimā pieņemti

Grozījumi likumā “Par tabakas izstrādājumu realizācijas, reklāmas un lietošanas ierobežošanu

Grozījumos noteikts ka: tabakas izstrādājumu mazumtirdzniecība jāorganizē, individuāli apkalpojot katru pircēju .Tabakas izstrādājumus un augu smēķēšanas produktus aizliegts pārdot personām, kuras ir jaunākas par 18 gadiem, un šīs personas nedrīkst tos iegādāties. Lai pārliecinātos par personas vecumu, mazumtirgotāja pienākums ir pieprasīt, lai persona uzrāda personu apliecinošu dokumentu.”;

Sinhronizējot šo likumu ar Alkoholisko dzērienu aprites likumu, ir noteikts, ka personai vecumā no 18 līdz 25 gadiem, iegādājoties tabakas izstrādājumus vai augu smēķēšanas produktus, ir pienākums uzrādīt mazumtirgotājam personu apliecinošu dokumentu visos gadījumos neatkarīgi no tā, vai mazumtirgotājs to ir pieprasījis.

Tabakas izstrādājumus un augu smēķēšanas produktus aizliegts pārdot personām, par kuru vecumu mazumtirgotājam ir pamatotas šaubas un kuras pēc mazumtirgotāja pieprasījuma neuzrāda personu apliecinošu dokumentu, kas apliecina šo personu vecumu.

20/11/2014
locationmeklēt tuvāko dus
menu