Jēkabpils
Kļavu улица 4, Jēkabpils, Latvija, LV-5201
Aizpute
Kalvenes улица 75, Aizpute, Aizputes nov., Latvija, LV-3456
Aknīste
Augšzemes улица 60, Aknīste, Aknīstes nov., Latvija, LV-5208
Astartes Bāze
“Astartes bāze”, Platones pag., Jelgavas nov.
Baldone
Rīgas улица 2, Baldone, Baldones nov., LV-2125
Birži
"Ceļtekas", Salas nov., Latvija, LV-5230
Brankstūri
"Brankstūri", Cenu pag., Ozolnieku nov., Latvija, LV-3043
Cesvaine
Stacijas улица 22, Cesvaine, Cesvaines nov., Latvija, LV-4871
Jelgava, Dambja улица
Dambja улица 25, Jelgava, Latvija, LV-3008
Dobele
Brīvības улица 60, Dobele, Dobeles nov., Latvija, LV-3701
Eleja
Lietuvas улица 28, Eleja, Elejas pag., Jelgavas nov., Latvija, LV-3023
Iecava
Rīgas улица 2B, Iecava, Iecavas nov., Latvija, LV-3913
Ķegums
Ķeguma проспект 1a, Ķegums, Ķeguma nov., LV-5020
Koknese
1905. gada улица 14A, Koknese, Kokneses pag., Kokneses nov., Latvija, LV-5113
Kusa
"Dālderi", Kusa, Aronas pag., Madonas nov., Latvija, LV-4847
Jelgava, Lielā iela
Lielā улица 40, Jelgava, Latvija, LV-3001
Limbaži
Meliorācijas улица 23, Limbaži, Limbažu nov., Latvija, LV-4001
Līvāni
Rīgas улица 312, Līvāni, Līvānu nov., Latvija, LV-5316
Pļaviņas
"Oliņkalns", Stukmaņi, Klintaines pag., Pļaviņu nov., Latvija, LV-5129
Preiļi
"Degvielas uzpildes stacija", Jaunsaimnieki, Preiļu pag., Preiļu nov., Latvija, LV-5301
Rīga
Krasta улица 93, Rīga, Latvija, LV-1019
Roja
Selgas улица 70, Roja, Rojas nov., LV-3264
Rūpniecības iela, Jelgava
Rūpniecības улица 75A, Jelgava, Latvija, LV-3008
Tērvete
"Runči", Tērvete, Tērvetes pag., Tērvetes nov., Latvija, LV-3730
Tīreļi
Rīgas улица 3, Tīreļi, Valgundes pag., Jelgavas nov., Latvija, LV-3017
Tukums
Zemītes улица 7, Tukums, Tukuma nov., Latvija, LV-3104
Ventspils
Lāčplēša улица 1, Ventspils, Latvija, LV-3601
Viesīte
Raiņa улица 60a, Viesīte, Viesītes nov., Latvija, LV-5237
Vilce
Blankenfeldes улица 3, Vilce, Vilces pag., Jelgavas nov., Latvija, LV-3026
Višķi
"Catlakši", Catlakši, Višķu pag., Daugavpils nov., Latvija, LV-5481
Jēkabpils
Adrese: Astarte Jēkabpils, Kļavu iela, Jēkabpils, Latvija
Тел.: +371 65 230 067
Проложить маршрут
Показать все АЗС

«Jēkabpils» DUS Nr.32

Kļavu улица 4, Jēkabpils, Latvija, LV-5201

Тел. +371 65 230 067

Типы топлива:

95 бензин 98 бензин DD Euro DD Super LPR

Услуги:

Cутка Кафетерий Магазин WiFi WC Воздух Газ Ergo Аренда прицепов Vinjete P Car
locationИскать ближайший АЗС
menu