Latvijas degvielas tirgus 2011.gadā saglabājas 2010.gada līmenī. Kopējais realizācijas apjoms 1004201 tonnas (par 0.24% vairāk nekā 2010.gadā). No tā benzīns 255179 tonnas (par 11.5% mazāk nekā 2010.gadā), dīzeļdegviela – 721996 tonnas (par 4.35% vairāk nekā 2010.gadā), auto gāze 27026 tonnas (par 25.44% vairāk nekā 2010.gadā).
Patēriņa struktūrā lielāko daļu ieņem dīzeļdegviela 71.90%, benzīns 25.41% un auto gāze 2.69%.

Lielākais degvielas tirgotājs pēc neto apgrozījuma 2011.gadā bija naftas pārstrādes rūpnīcas Orlen Lietuva, Mažeiķus pārstāvošais SIA „Orlen Latvija”.

Pagājušajā gadā turpinājās degvielas tirgus konsolidācija, mazajām degvielas uzpildes stacijām (DUS) pārejot nomā un frančīzē zem lielo tirgotāju zīmoliem: Statoil Fuel&Retail Latvia nopirka vienu DUS no SIA Viada, pārņēma frančīzē piecas DUS no Augstceltnes (tirdzniecības zīme KURŠI) un vienu DUS no SIA Kalnakrogs Ķekavā. SIA Lukoil Baltija Rpārņēma divas DUS no Augstceltne, bet SIA Astarte-Nafta nopirka četras DUS no SIA VIADA. SIA Ziemeļu Nafta pārtrauca darbību.

Ar 2011.gada 1.janvāri Latvijas Republika novērsa akcīzes nodokļa piemērošanas priekšrocības biodegvielai, kas sajaukta ar dīzeļdegvielu akcīzes preču noliktavās Latvijas teritorijā, tādejādi pārtraucot Eiropas komisijas uzsākto pārkāpuma procedūru.

Budžeta konsolidācijas ietvaros no 2011.gada 1.jūnija tika palielināta akcīzes likme benzīnam no 269 Ls/1000 litriem līdz 289 Ls/1000 litriem.

Ar 2011.gada 1.jūliju pirmoreiz tika ieviesta valsts nodeva par drošības rezervju uzturēšanu dīzeļdegvielai Ls 14.17 apmērā par katru iepriekšējā kalendārā mēnesī realizēto degvielas tonnu. Pēc drošības rezervju uzturēšanas koncepcijas maiņas drošības rezerves pirmoreiz sāka nodrošināt  LR Ekonomikas ministrija, kura pilda Centrālās krājumu uzturēšanas struktūras funkcijas.

Notika izmaiņas degvielas kvalitātes prasībām, ieviešot iespēju lietot 2 jaunus degvielas veidus:

– benzīnu ar bioetanola saturu 9.5-10 tilpumprocenti (E10),
– dīzeļdegvielu ar biodīzeļdegvielas saturu 6.5-7% tilpumprocentu (B7).

Degvielas cenas pasaulē turpināja pieaugt. Benzīnam vidējā cena 2011.gadā pieauga par 33% salīdzinot ar 2010.gadu, sasniedzot 988.92 USD/t, dīzeļdegviela attiecīgi par 38% sasniedzot 964.14 USD/t.

Lai palielinātu iespēju piedalīties ES notiekošajos procesos LDTA iestājās Eiropas neatkarīgo naftas produktu tirgotāju apvienībā (UPEI- Union of European Petroleum Indepandents).

Nevar nepieminēt, ka 2011.gada 16.maijā mūžībā aizgāja Lukoil Baltija R padomes priekšsēdētāja vietnieks Haims Kogans.

28/11/2012
locationmeklēt tuvāko dus
menu