Naftas eksportētājvalstu (Organization of the Petroleum Exporting Countries, OPEC) 166. konferencē Vīnē 2014. gada 27. novembrī kļuva par pagrieziena punktu ģeopolitisko pārmaiņu un satracinājumu virknē attiecībā uz degvielas cenām pasaulē un Latvijā. Šajā konferencē tika pieņemts lēmums samazināt naftas ieguvi, jo pasaules kopējais naftas patēriņš nemazinās. Naftas produktu cenas kritums paātrinājās kopš 2014. gada jūnija, kad „Islāma valsts” iepludināja nelegālajā tirgū lētu naftu, un tādējādi naftas cenas 2014. gada laikā pasaulē samazinājās 2,5 reizes.
Zemā naftas cena radīja ieguvumus Latvijai. 2015. gada pirmajā pusgadā zemāko pasaules cenu dēļ degvielas iepirkumā ieguvums bija ievērojams – 178 miljoni ASV dolāru. Tomēr līdz ar to bija ieņēmumu samazinājums valsts budžetā, jo no degvielas iekasētais pievienotās vērtības nodoklis (PVN) saruka par 37 miljoniem ASV dolāru. Tas notika apstākļos, kad valstī nebija vērojama inflācija. Pazeminoties degvielas cenām, Latvijā pieaudzis auto degvielas legālais patēriņš. 2014. gadā šis pieaugums sasniedza 5,9% salīdzinājumā ar 2013. gadu, sasniedzot 1 113 556 tonnas, tomēr tas joprojām atpalika no 2006. gada degvielas patēriņa rekordlīmeņa (skat. grafiku). Samazinājās arī valsts nodevas likme par drošības rezervju uzturēšanu degvielai – no 15,67 eiro tonnā tā samazinājās par 4,31 eiro tonnā. Tagad tā ir noteikta 11,63 eiro par katru iepriekšējā kalendārajā mēnesī Latvijā realizēto un patērēto 1., 2. un 3. kategorijas naftas produktu tonnu. Tomēr joprojām turpinās arī degvielas ievešana Latvijā no Krievijas un Baltkrievijas kravas automašīnu bākās, tādējādi audzējot Latvijas degvielas tirdzniecības nelegālo segmentu.
Jāpiebilst, ka gadu no gada turpinās arī administratīvā sloga palielināšana degvielas tirgotājiem. 2014. gada 17. decembrī Saeima pieņēma grozījumus likumā par akcīzes nodokli, būtiski izmainot lauksaimniecības produkcijas ražošanai paredzētās dīzeļdegvielas akcīzes nodokļa atvieglojumu un kompensācijas kārtību. Tagad dīzeļdegvielai jābūt iezīmētai (marķētai) zilā krāsā, un to atļauts lietot tikai traktortehnikā un lauksaimniecības pašgājēj mašīnās, kuras tiek izmantotas lauksaimniecības produkcijas ražošanai, lauksaimniecības zemes apstrādei, kā arī tādas meža vai purva zemes apstrādei, kurā kultivē dzērvenes vai mellenes, tāpat arī zem zivju dīķiem esošās zemes apstrādes.
Vienlaikus turpinās arī Latvijas degvielas tirgotāju konsolidācija, un tādi tirgotāji kā „Sumata” un „Viada” pievienojas jau agrāk izzudušo degvielas mazumtirdzniecības tīklu sarakstam.
06/11/2015
locationmeklēt tuvāko dus
menu