Ministru kabinets 2014. gada 16.decembrī ar Ministru kabineta noteikumiem Nr.771 grozīja Ministru kabineta 2011. gada 28. jūnija noteikumus Nr.500 “Noteikumi par transportējamām spiedieniekārtām.

Grozījumi  ierobežo ierasto 50 litru (sarkano) gāzes balonu lietošanu Latvijā. Turpmāk gāzes baloniem (transportējamām spiedieniekārtam), kas ražoti ārpus Eiropas Savienības teritorijas vai ir laisti tirgū līdz 2003. gada 1. jūlijam, ir jāsaņem apliecinājums par veikto periodisko inspicēšanu, kurā noteikts, ka balons atbilst tehniskās dokumentācijas nosacījumiem, saskaņā ar kuriem tas ir ražots, un neapdraud cilvēku dzīvību, veselību, īpašumu un vidi.

Prasībām atbilstošs balons tiek marķēts ar  (PI) zīmi.

Nemarķētu  balonu uzpildīšanu un tirgošanu Latvijas teritorijā ir atļauta līdz 2015. gada 30. martam, bet izmantošana – līdz 2015. gada 30. jūnijam.

18/12/2014
locationmeklēt tuvāko dus
menu