Ministru kabinets veica grozījumus 2000. gada 26. septembra noteikumos Nr. 332 “Noteikumi par benzīna un dīzeļdegvielas atbilstības novērtēšanu”, paredzot, ka:

  • Benzīnu, kura pētnieciskais oktānskaitlis ir 95 vai lielāks, bet mazāks par 98 (95. markas benzīns), atļauts realizēt tikai tad, ja tam ir pievienots bioetanols, ne mazāk kā 9,5 tilpumprocentu apjomā no kopējā maisījuma tilpuma.
  • Benzīnam, kura pētnieciskais oktānskaitlis ir lielāks par 98, atļauts realizēt tikai, ja saturs nav lielāks par 5 tilpumprocentiem no kopējā maisījuma tilpuma, bet piejaukums nav obligāts.
  • Dīzeļdegvielu atļauts realizēt tikai, ja tai ir pievienota biodegviela, ne mazāk kā 6,5 tilpumprocentu apjomā no kopējā maisījuma tilpuma. Laika periodā no 1. novembra līdz 1. aprīlim, piejaukums nav obligāts.

Degvielas mazumtirdzniecības vietās uz degvielas uzpildes staciju tehnoloģiskajām iekārtām (degvielas uzpildes automātiem) no 1. novembra līdz 1. aprīlim patērētājam labi redzamā vietā norāda dīzeļdegvielas aukstā filtra nosprostošanās punktu (grādos pēc Celsija) un degvielas klasi.

Noteikumu prasību izpildi turpmāk uzraudzīs Būvniecības valsts kontroles birojs un Patērētāju tiesību aizsardzības centrs.

Noteikumi stājas spēkā 2020. gada 1. janvārī.

11/12/2019
locationmeklēt tuvāko dus
menu