Saeimā 2014.gada 17.decembrī pieņemti grozījumi likumā “Par akcīzes nodokli, kur 14 panta pirmās daļas 4.punktā noteikts: Ja  naftas produktiem ir pievienota no rapšu sēklu eļļas iegūta biodīzeļdegviela, attiecīgajiem produktiem nodokli aprēķina pēc likmes 332,95 eiro par 1000 litriem.”

Tas nozīmē , ka no 2015 gada 1.janvāra visiem dīzeļdegvielas maisījumiem ar rapšu metilēsteri (RME) jāpiemēro pilna dīzeļdegvielas akcīzes likme 332,95 eiro par 1000 litriem.

Likuma izmaiņas neskar 100% biodīzeļdegvielu, (100% RME jeb B 100), tai joprojām, nodokli aprēķina pēc likmes 0 eiro par 1000 litriem.

29/12/2014
locationmeklēt tuvāko dus
menu