Atcelts obligātais biodegvielas piejaukums 95. markas benzīnam un dīzeļdegvielai.

Ministru kabinets 2022. gada 14. jūnijā veica grozījumus 2000. gada 26. septembra noteikumos Nr. 332  “Noteikumi par benzīna un dīzeļdegvielas atbilstības novērtēšanu’’ nosakot terminētu obligātās prasības par biodegvielas piejaukšanu atcelšanu laika periodā no 2022. gada 1. jūlija līdz 2023. gada 31. decembrim, šajā periodā biodegvielas piejaukuma prasību piemērošanu nosakot brīvprātīgu, kur degvielas mazumtirgotāji vai komersanti, kas degvielu realizē vairumtirdzniecībā, paši varēs izvēlēties piemērot vai nepiemērot biodegvielas piejaukumu.
Tādējādi tiek izstrādāts risinājums, kas varētu mazināt degvielas cenu galapatērētājiem, vienlaikus šāda mehānisma ieviešanā ir ņemts vērā arī Eiropas Komisijas 2022. gada 23. marta paziņojums “Pārtikas nodrošinājuma garantēšana un pārtikas sistēmu noturības stiprināšana”, kurā Eiropas Komisijas ir atbalstoša biodegvielas piejaukuma īpatsvara mazināšanai degvielā, kā rezultātā varētu samazināties ES lauksaimniecības zemes platības, ko izmanto biodegvielas izejvielu ražošanai, tādējādi mazinot spiedienu uz pārtikas un barības izejvielu tirgiem.

Avots: likumi.lv

22/06/2022
locationmeklēt tuvāko dus
menu