Atļauta naftas produktu iezīmēšana (marķēšana) izmantojot plūsmas metodi, ja tos izmanto par kurināmo siltuma ieguvei apkurē (kurināšanai).

Ar Ministru kabineta noteikumiem  Nr.68 2015.gada 10.februārī izdarīti grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 31.jūlija noteikumos Nr.525 “Kārtība, kādā atsevišķiem naftas produktiem piemēro samazinātu akcīzes nodokļa likmi vai atbrīvojumu no akcīzes nodokļa.

Grozījumi paredz iespēju ar sarkano krāsvielu marķēt  kurināmajam paredzēto dīzeļdegvielu ne tikai īpašā šim nolūkam paredzētā tvertnē ,bet arī izmantojot plūsmas metodi.

Ja naftas produktu iezīmēšanai (marķēšanai) izmanto plūsmas metodi, akcīzes noliktavas turētājs iesniedz Valsts ieņēmumu dienestā tehnoloģiskā procesa aprakstu, kuru ir apstiprinājusi testēšanas laboratorija. Naftas produktu iezīmēšanai (marķēšanai) ar plūsmas metodi izsniegšanas procesā jānodrošina attiecīgo naftas produktu un krāsvielu vienmērīgu un nepārtrauktu sajaukšanos noteiktās proporcijās, un izmantojamam aprīkojumam jānodrošina tehnoloģiskā procesa pilnīgu automatizāciju.

12/02/2015
locationmeklēt tuvāko dus
menu