Lai aizsargātu patērētājus no ievērojamām izmaksām jaunu sadzīves sašķidrinātās gāzes balonu iegādē, nomainot tā saucamos ‘’sarkanos’’ Ministru kabinets 24.03.2015 sēdē  atbalstīja izmaiņas jaunajā gāzes balonu aprites normatīvajā regulējumā un nolēma:
  1. Noteikt atšķirīgu termiņu dažādu gāzes balonu izņemšanai no tirgus. Sašķidrinātās naftas gāzes balonu, kurus galvenokārt izmanto mājsaimniecībās, izņemšanas no tirgus termiņš pārcelts līdz 2017. gada 31. decembrim.
  2. Noteikt ES tehniskajām prasībām neatbilstošo sašķidrinātās naftas gāzes balonu nacionālās tehniskās pārbaudes kārtību, tādējādi paaugstinot drošības līmeni šo gāzes balonu lietotājiem. Visiem sašķidrinātās naftas gāzes baloniem līdz 2015. gada 30. septembrim būs jāveic ārējā, iekšējā un hidrauliskā pārbaude.
  3. Noteikt komersantiem pienākumu piedāvāt mājsaimniecībām arī gāzes balonu nomas pakalpojumu, dodot iespēju patērētājam izvēlēties savām iespējām un vajadzībām atbilstošāko gāzes balona iegādes risinājumu.
  4. Atvieglot gāzes balonu aprites kārtību gāzes balonu lietotājiem un tirgotājiem, kas paredz, ka lietotāji tāpat kā līdz šim varēs pie tirgotāja apmainīt tukšu balonu pret pilnu.
  5. Aizliegt  komersantiem, kuri iepērk lūžņus, iepirkt no fiziskām personām gāzes balonus, to lūžņus un atgriezumus. Tādējādi būtiski tiks samazināts risks, ka gāzes balonu lietotāji patvaļīgi veic gāzes balona utilizāciju un to nodošanu metāllūžņos, līdz ar to pakļaujot riskam gan savu, gan apkārtējo dzīvību un veselību.
  6. Gāzes baloniem, kurus galvenokārt izmanto rūpnieciskajiem mērķiem, saglabāsies šādi termiņi: ES tehniskajām prasībām neatbilstošus rūpnieciskās gāzes balonus aizliegts tirgot un uzpildīt no 2015. gada 31. marta, un lietot – no 2015. gada 30. jūnija.
Tādejādi Ministru kabinets veica grozījumus MK 2014.gada 9.decembra noteikumos Nr.755 „Gāzes balonu aprites, uzraudzības un kontroles kārtība”, 2011.gada 13.decembra noteikumos Nr.960 „Noteikumi par kārtību, kādā iepērk un realizē melno un krāsaino metālu atgriezumus un lūžņus un izsniedz licences metālu atgriezumu un lūžņu iepirkšanai Latvijā, kā arī par valsts nodevas likmi par licenci metālu atgriezumu un lūžņu iepirkšanai un valsts nodevas maksāšanas kārtību” un 2011.gada 28.jūnija noteikumos Nr.500 „Noteikumi par transportējamām spiedieniekārtām”.
25/03/2015
locationmeklēt tuvāko dus
menu