Grozījumi Nr. 760 no 4.12.2018 Ministru kabineta 2005. gada 30. augusta noteikumos Nr. 662 “Akcīzes preču aprites kārtība” paredz:
  1. Ka degvielas lietotājs (juridiska vai fiziska persona, kas ir reģistrēta komercreģistrā kā komersants vai nodokļu maksātāju reģistrā kā saimnieciskās darbības veicējs), kurš izmanto degvielu, izņemot gāzi, savām vajadzībām, deklarē Valsts ieņēmumu dienestā degvielas uzglabāšanas tvertnes ar tilpumu, sākot no 1 m2.
Deklarācijā sākot ar 2020. gada 1. janvāri, būs jānorāda tvertņu skaits, katras tvertnes nominālais tilpums un kopējais tvertņu tilpums katrā adresē.
  1. Līdz 2019. gada 1. jūnijam Apstiprināts noliktavas turētājam, kas veic darbības ar naftas produktiem uzstāda papildus videonovērošanas kameras, kuras darbojas nepārtraukti diennakts režīmā, nodrošinot noliktavas teritorijā iebraucošo un no tās izbraucošo automobiļu numuru skaidru saskatāmību, kā arī noliktavas teritorijā izvietoto naftas produktu saņemšanas un izsniegšanas vietas pārskatāmību.
Videonovērošanas kameru ierakstus, kā arī videonovērošanas kameru audita pierakstus jāsaglabā par iepriekšējiem trim mēnešiem. Pēc Valsts ieņēmumu dienesta pieprasījuma apstiprināts noliktavas turētājs nodrošina pieejamību videonovērošanas kameru ierakstiem un audita pierakstiem.
17/12/2018
locationmeklēt tuvāko dus
menu