Degvielas realizācija Latvijā (tonnās) 2015. gadā pieaugusi par 4.6%
Degvielas veids 2014.gada 2015.gada Izmaiņas, %
Benzīns 20656 20528 -0.6%
Benzīns E5 184216 182461 -1.0%
Biobenzīns E85 56 48 -14.3%
Benzīns kopā 204928 203037 -0.9%
Dīzeļdegviela (t.sk., B5) 761399 810512 6.5%
Biodīzeļdegviela B100 173 209 20.8%
Dīzeļdegv.lauksaimn. 88879 93005 4.6%
Dīzeļdegviela kopā 850451 903726 6.3%
Autogāze 58166 58516 0.6%
DEGVIELAS KOPĀ 1113545 1165279 4.6%

Degvielas realizācija Latvijā mazumtirdzniecībā (tonnās) 2015. gadā palielinājusies par 7.2%
Degvielas veids 2014.gada 2015.gada Izmaiņas, %
Benzīns 19407 19838 2.2%
Benzīns E5 182949 181562 -0.8%
Biobenzīns E85 56 48 -14.3%
Benzīns kopā 202412 201448 -0.5%
Dīzeļdegviela (t.sk., B5) 489394 547026 11.8%
Biodīzeļdegviela B100 33 36 9.1%
Dīzeļdegv.lauksaimn. 31487 30532 -3.0%
Dīzeļdegviela kopā 520914 577594 10.9%
Autogāze 55890 56154 0.5%
DEGVIELAS KOPĀ 779216 835196 7.2%
22/02/2016
locationmeklēt tuvāko dus
menu