Ministru kabinets ar noteikumiem Nr.194 2015. gada 14. aprīlī pieņēmis
“Kārtību, kādā piemēro samazināto akcīzes nodokļa likmi iezīmētai (marķētai) dīzeļdegvielai (gāzeļļai), ko izmanto lauksaimniecības produkcijas ražošanai, lauksaimniecības zemes apstrādei un meža vai purva zemes apstrādei, kurā kultivē dzērvenes vai mellenes, kā arī zemes apstrādei zem zivju dīķiem”.
MK noteikumi paredz ka lauksaimniecības produkcijas ražotājiem, kuri ir tiesīgi iegādāties marķētu dīzeļdegvielu, atļauta tās izmantošana traktortehnikā vai lauksaimniecības pašgājēj mašīnās un samazinātā akcīzes nodokļa likme noteikta 50 eiro/1000 l. Traktortehnika un lauksaimniecības pašgājēj mašīnas, kurās ir iepildīta marķēta dīzeļdegviela, drīkst pārvietoties pa koplietošanas autoceļiem.
Dīzeļdegvielu uzskata par iezīmētu (marķētu), ja 1000 litriem dīzeļdegvielas akcīzes preču noliktavā ir pievienots:
  • fiskālais marķieris – ķīmiskā viela N-etil-n-[2-(1-izobutoksietoksi)etil]-4-(fenilazo)anilīns (Solvent Yellow 124, CAS Nr.34432-92-3) – vismaz 6,0 grami, bet ne vairāk kā 9,0 grami;
  • zilā krāsviela 1,4-bis(butilamino)-9,10-antrahinons (Sovlent Blue 35, CAS Nr. 17354-14-2) vai cita ekvivalenta zilā krāsviela – vismaz 7,0 grami.
Lauku atbalsta dienests: nodrošina vienotas datubāzes izveidi un slēdz līgumu ar Valsts ieņēmumu dienestu un degvielas tirgotājiem, kas pārdod marķētu dīzeļdegvielu, par pieeju vienotajai datubāzei, informācijas apmaiņu un kārtību, kā aktualizē informāciju par lauksaimniecības produkcijas ražotājam realizētu marķētu dīzeļdegvielu.
Marķētas dīzeļdegvielas apriti, kā arī dīzeļdegvielas iezīmēšanu (marķēšanu) uzrauga un kontrolē Valsts ieņēmumu dienests.
05/05/2015
locationmeklēt tuvāko dus
menu