Dīzeļdegviela patēriņš pieaug līdz patērētajiem par 6.19% (tonnās)

2011 2012
Dīzeļdegviela t.sk.B5 211008 220902
Dīzeļdegviela LPR, t.sk.B5 50592 56927
Dīzeļdegviela B30
Dīzeļdegviela B100 616 608
Kopā 262216 278437

Marķētās dīzeļdegvielas patēriņš pieaug par 5.58%.

2011 2012
DD 47153 49783
25/02/2013
locationmeklēt tuvāko dus
menu