20.07.2018., stājušies spēkā grozījumi Ministru kabineta 2007. gada 31. jūlija noteikumos Nr. 525 “Kārtība, kādā atsevišķiem naftas produktiem piemēro samazinātu akcīzes nodokļa likmi vai atbrīvojumu no akcīzes nodokļa).

Grozījumi paredz, ka sākot ar 2019. gada 1. februāri papīra veida VID izsniegtās izziņas par marķētās dīzeļdegvielas iegādei apkurei tiks aizstātas ar elektroniski izsniegtajām izziņām, izmantojot tiešsaistes sistēmu naftas produktu limitu uzskaites nodrošināšanai.

Izziņās norādītais naftas produktu apjoms, kam piemēro akcīzes nodokļa atbrīvojumu vai atvieglojumus, tiks kontrolēts, izmantojot Lauku atbalsta dienesta (LAD) Elektronisko pieteikšanās sistēmu.

Grozījumi paredz arī lietotājam  iesniegt iesniegumu izziņu saņemšanai vai pārreģistrācijai elektroniski, izmantojot VID EDS.

Naftas produktu piegādātājiem, pirms piegādes būs jāpārliecinās, par lietotājam piešķirto Dīzeļdegvielas atlikušo daudzumu. Piegādātājiem un lietotājiem nebūs jāveic papildu darbības, lai iegūtu LAD Elektroniskās pieteikšanās sistēmas lietotāja tiesības. VID nosūtīs LADam informāciju par naftas produktu piegādātājiem un lietotājiem, kuriem nepieciešamas piekļuves tiesības LAD Elektroniskajai pieteikšanās sistēmai. LAD reģistrēs minētās personas un nosūtīs tām informāciju par piekļuves tiesībām.

06/08/2018
locationmeklēt tuvāko dus
menu