Ar Ministru kabineta noteikumiem Nr.167 tika veikti grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 30.augusta noteikumos Nr.662 “Akcīzes preču aprites kārtība”. Izmaiņas paredz, ka no šā gada 1.jūnija apstiprinātam, noliktavas turētājam, kas veic darbības ar naftas produktiem, jānodrošina arī novērošanas kameru uzstādīšana un to nepārtraukta diennakts darbība, nodrošinot noliktavas teritorijā iebraucošo un no tā izbraucošo automobiļu numuru skaidru saskatāmību. Novērošanas kameru informācija jāsaglabā par iepriekšējiem trim mēnešiem. Izmaiņas arī paredz iespēju komersantiem atsevišķi no attaisnojuma dokumenta noformēt piegādes dokumentu bez cenas uzrādīšanas, kurš nepieciešams pārvadājot degvielu.

Turpmāk, lai samazinātu administratīvo slogu komersantiem, degvielas ražošanas akts nebūs jāsastāda, ja degviela tiek ražota ar plūsmas metodi, kā arī paredzēta iespēja marķēt degvielu ar plūsmas metodi, ja to pieļauj citi  normatīvie akti.

02/04/2014
locationmeklēt tuvāko dus
menu