Ministru kabineta 17.12.2013 sēdē tika pieņemti grozījumi MK 286. noteikumos “Kārtība, kādā komersanti nodrošina un sniedz drošības rezervju pakalpojumu valsts naftas produktu (degvielas) drošības rezervju izveidi noteiktā apjomā”. Kā viena no izmaiņām ir vārda “degvielas” svītrošana no noteikumiem, jo rezervju aprēķina princips, saskaņā ar Eiropas Savienības Padomes Direktīvu ir visi iekšzemē patērētie naftas produkti, ne tikai degviela. Bet  valsts drošības rezerves joprojām tiks veidotas degvielā.

Glabāšanai piedāvājamo I kategorijas naftas produktu klāsts ir papildināts ar Sašķidrināto nafta gāzi. Savukārt galvenā izmaiņa noteikumos ir tāda, ka turpmāk konkursi tiks izsludināti par kopējo rezerves apjomu, nedalot  pa naftas produktu kategorijām. Iesniegtie piedāvājumi kopējā apjomā tiks vērtēti pēc lētākās cenas principa, neatkarīgi no naftas produktu kategorijas, bet nemazāk kā 25%  Latvijas Republikas teritorijā un ne vairāk kā 75% ārpus Latvijas Republikas teritorijas. Rezervju apjoma aprēķināšanai tiek izmantoti Centrālās statistikas pārvaldes dati par naftas produktu patēriņu Latvijā, iekļaujot  tajos arī nelegāli patērētās degvielas apjomu.

15/01/2014
locationmeklēt tuvāko dus
menu