2013.gada 17.decembrī izdarīti grozījumi MK 2011.gada 28. jūnija noteikumos Nr.500 “Noteikumi par transportējamām spiedieniekārtām”, kuri paredz pagarināt  “sarkano”  saimniecības gāzes balonu izsniegšanas termiņu par vienu gadu līdz 2014.gada 31.decembrim, bet attiecībā uz izmantošanu līdz 2015.gada 30.jūnijam. Grozījumi ir saistīti ar gāzes balonu tirgus harmonizāciju Baltijas valstu starpā, jo spēkā esošie tiesiskie regulējumi katrā no Baltijas valstīm par balonu izņemšanas termiņu ir atšķirīgi;
– Latvijā – gāzes balonus bija aizliegts uzpildīt un tirgot sākot ar 2014.gada 1.janvāri, bet lietot sākot ar 2014.gada  1.jūliju
– Igaunijā – sākot ar 2015.gada 1.jūliju gāzes baloni nevarēs atrasties tirdzniecībā un lietošanā
– Lietuvā nav pieņemts lēmums par gāzes balonu izņemšanu no tirgus, bet tiek plānots, ka tas varētu būt 2016.gads vai 2017.gads.

Izņemot no tirgus neatbilstošos  gāzes balonus pirms, to izdara kaimiņvalstis, tiktu radīta negatīva ietekme Latvijas gāzes balonu tirgus dalībniekiem, jo pastāv pamatotas bažas, ka pēc 2014.gada 1.janvāra Latvijas teritorijā darbosies kaimiņvalstu negodprātīgie komersanti, kas izmantos nevienlīdzīgos tiesiskos regulējumus Baltijas valstu starpā un Latvijas teritorijā piedāvās tos gāzes balonus, kas pēc būtības nebūs aizliegti viņu mītnes zemē. Jo gāzes balonu tirgus Latvijā šobrīd funkcionē pēc “pudeļu taras” principa.  Rezultātā tiktu ietekmēta Latvijas vietējo uzņēmēju konkurēt spēja Baltijas valstu mērogā.  Latvijas komersanti tiktu nostatīti nevienlīdzīgā un daudz nelabvēlīgākā pozīcija, pretstatā kaimiņvalstu komersantu pozīcijām. Tādējādi tiktu kropļota konkurence Baltijas valstu valstu gāzes balonu tirgū.

20/01/2014
locationmeklēt tuvāko dus
menu