2014.gada 9.aprīlī spēkā stājas jaunie MK noteikumi Nr.95 “Noteikumi par nodokļu un citu maksājumu reģistrēšanas elektronisko ierīču un iekārtu tehniskajām prasībām” un ar tiem tiek aizstāti MK noteikumi Nr.133 “Noteikumi par nodokļu un citu maksājumu reģistrēšanas elektronisko ierīču un iekārtu tehniskajām prasībām”.
MK noteikumos Nr.133 noteiktajām prasībām atbilstošus kases sistēmas drīkst reģistrēt VID līdz 31.12.2014 un lietot līdz 30.06.2015.

Būtiskākās noteikumu izmaiņas ir šādas:

  1. Degvielas mazumtirdzniecībā izmantojamām kases sistēmām (KS)  jānodrošina Hash SHA-1 kontrolsummu (unikālu simbolu virknes) aprēķināšana kases čekiem un Z pārskatiem. Šīm  kontrolsummām jābūt redzamām  katrā izdrukātā kases čekā un Z pārskatos, un ar to palīdzību varbūt būs iespējams konstatēt, ka kases sistēmas programmatūrā ir notikusi neatļauta iejaukšanās.
  2. Atcelta prasība, ka KS ir jābūt aprīkotai ar fiskāliem blokiem.
  3. Jānodrošina kontroles datu saglabāšana un rezerves kopiju veidošana ārpus kases sistēmas.
  4. Nedrīkst izmantot papīra kontrollentes.
  5. Nav paredzēts izmantot palīgsistēmas (slave).
  6. Jānodrošina iespēja realizēto preču daudzumu elektroniski salīdzināt ar noliktavā reģistrētām precēm.
05/05/2014
locationmeklēt tuvāko dus
menu