Apstiprinot grozījumus Ministru kabineta 2011.gada 14.jūnijā noteikumos Nr. 450 “Noteikumi par valsts naftas produktu rezervju apmēru, kādā maksājama valsts nodeva par drošības rezervju uzturēšanu, kā arī tās aprēķināšanas, maksāšanas un administrēšanas kārtību”, Ministru kabinets apstiprināja, ka no 2013.gada 1.jūlija  noteiktas šādas valsts nodevas likmes I un II kategorijas naftas produktiem:

  • par I kategorijas (benzīna un aviācijas degvielas) naftas produktu drošības rezervju uzturēšanu – 20.63 LVL/t;
  • par I kategorijas (sašķidrinātās naftas gāzes ) naftas produktu drošības rezervju uzturēšanu – 16.63 LVL/t;
  • par II kategorijas (dīzeļdegvielas) naftas produktu drošības rezervju uzturēšanu – 15.14 LVL/t.

Ietekme uz benzīna cenu 0.019LVL/litru, dīzeldegvielas – 0.015 LVL/litru un autogāzei 0.011 LVL/litru.

07/05/2013
locationmeklēt tuvāko dus
menu