Kases sistēmas atbilstoši prasībām, kuras noteiktas Ministru kabineta 2014. gada 11. februāra noteikumos Nr. 95 ” Noteikumi par nodokļu un citu maksājumu reģistrēšanas elektronisko ierīču un iekārtu tehniskajām prasībām”, jāsāk lietot ne vēlāk kā 2016. gada 31. decembrī. To nosaka Ministru kabinetā 2015. gada 15. decembrī pieņemtie  noteikumi Nr. 744 .
Savukārt Ministru kabineta 2014. gada 11. februāra noteikumi Nr. 96 ” Nodokļu un citu maksājumu reģistrēšanas elektronisko ierīču un iekārtu lietošanas kārtība” jāievēro no MK noteikumiem Nr. 95 atbilstošu kases sistēmu uzstādīšanas brīža.
29/12/2015
locationmeklēt tuvāko dus
menu