Ministru kabinets 2016. gada 27. septembrī veicis grozījumus: 2005. gada 30. augusta noteikumos Nr. 662 “Akcīzes preču aprites kārtība

  1. licencētiem degvielas mazumtirgotājiem, ja degvielas uzpildes stacijā (DUS), atrodas ar licencēto degvielas komercdarbību nesaistītas tvertnes, līdz 2016. gada 1.novembrim jāveic DUS tvertņu pārreģistrācija Valsts ieņēmumu dienestā (VID) norādot pārējās ar licencēto degvielas komercdarbību nesaistītās tvertnes uzrādot to numuru un nominālo tilpumu;
  2. turpmāk dokumentus speciālās atļaujas (licences) saņemšanai, pārreģistrācijai vai anulēšanai iesniedz elektroniski, izmantojot Valsts ieņēmumu dienesta Elektroniskās deklarēšanas sistēmu, kā arī licenci saņem elektroniski;
  3. atvieglota uzskaites kārtība, turpmāk ja akcīzes preces uzskaita datorprogrammā, nav reizi mēnesī jāizdrukā reģistrētā aktuālā informācija un izdrukas jābrošē;
  4. samazināts nepieciešamais informācijas sniegšanas apjoms VID saņemot degvielu ar transportlīdzekli un uzsākot degvielas ražošanas, apstrādes, pārstrādes vai sajaukšanas procesu.
07/10/2017
locationmeklēt tuvāko dus
menu