Ar Ministru kabineta noteikumiem Nr.803 2014. gada 23. decembrī Ministru kabinets veica grozījumus Ministru kabineta 2008. gada 25. augusta noteikumos Nr.693 “Noteikumi par mērīšanas līdzekļu kalibrēšanu“.

Noteikumi nosaka prasības mērīšanas līdzekļiem un mērīšanas līdzekļu metroloģiskās kontroles kārtību, tajā skaitā kārtību, kādā tiek veikta mērīšanas līdzekļu ārpuskārtas kalibrēšana.

Šāda ārpuskārtas kalibrēšana tiek, attiecināta arī uz degvielas tvertnēm, degvielas uzpildes stacijās (DUS) un naftas bāzēs.

Ja ārpuskārtas kalibrēšana paredzēta naftas produktu uzglabāšanas tvertnēm, mērīšanas līdzekļu lietotājs vienojas ar centru par ārpuskārtas kalibrēšanas termiņu, kas nepārsniedz 60 dienas no centra pieprasījuma saņemšanas dienas, lai tvertnes atbrīvotu no tajās ielietajiem produktiem. Pirms organizēt mērīšanas līdzekļu ārpuskārtas kalibrēšanu, centrs izvērtē vai tā ir lietderīga, pamatota, samērīga un nerada būtisku administratīvo slogu attiecīgā mērīšanas līdzekļa lietotājam.

20/12/2014
locationmeklēt tuvāko dus
menu