Negodīgas mazumtirdzniecības prakses aizlieguma likums stājas spēkā ar 2016. gada 1. janvārī.
Likuma deklarētais mērķis ir ierobežot mazumtirgotāju iepirkuma varas izmantošanu pret piegādātājiem, lai līdzsvarotu piegādātāju un mazumtirgotāju intereses, paredzot sodus par likuma pārkāpumiem.
Tajā pašā laikā likums neparedz mazumtirgotāju aizstāvību pret piegādātāju negodīgām darbībām vai negodīgu tirdzniecības praksi.
Likums daļēji pārņem Konkurences likumā noteiktā normas mazumtirdzniecības jomā.

31/12/2015
locationmeklēt tuvāko dus
menu